Anne Hedén

Lärare |Member of academic staff

Publications

Articles in journals

Hedén, A. (2022). Svenskar i österled 1918 : Känslor, narrativ och legitimitet i det finska inbördeskriget. Lychnos, , pp. 207-225.  

Hedén, A. (2022). The China Friendship traveller in the 1970s and the dilemma of propaganda : memory, emotional response and narrative. Twentieth Century Communism, vol. 22: 22, pp. 117-140.  

Hedén, A. (2020). Svensk maoism. Fokus Kina, : 1, pp. 24-27.

Chapters in books

Hedén, A. (2022). Kvinnorörelsen och fredsfrågan mellan två världskrig : neutralitetens paradoxer. In 1930-talet i Norden : folkhemsbygge och kamp mot fascismens tillväxt. Huddinge : Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Årsbok för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap). pp. 348-361.

Hedén, A. (2022). The Swedish Lotta movement and its neighbours : Navigating neutrality, peace building and women's issues in the twentieth century. In 200 years of peace : New perspectives on modern Swedish foreign policy. New York : Berghahn Books. pp. 87-111.

Hedén, A. (2021). Arbetarrörelsens vänner och ovänner : Hoten mot de demokratiskakrafterna och reaktionens organisering. In Början på en ny epok : Arbetarrörelsens vägval inordisk samhällsutveckling under 1920-talet. Huddinge : Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. pp. 207-225.

Collections (editor)

Björk, G. (ed.) , Bosdotter, K. (ed.) , Ekdahl, L. (ed.) , Hedén, A. (ed.) , Roselius, A. (ed.) & Wågman, R. (ed.) (2022). 1930-talet i Norden : folkhemsbygge och kamp mot fascismens tillväxt. Huddinge : Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Årsbok för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 2022).

Bosdotter, K. (ed.) , Ekdahl, L. (ed.) , Hedén, A. (ed.) & Roselius, A. (ed.) (2021). Början på en ny epok : arbetarrörelsens vägval i nordisk samhällsutveckling under 1920-talet. Huddinge : Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Årsbok för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 2020).

The page was updated 5/7/2021