Per Hammarström

Forskare|Researcher

Publications

Articles in journals

Hammarström, P. (2020). Jewish converts to Christianity in Stockholm 1775-1870. Historisk Tidskrift, vol. 140: 1, pp. 31-65.

Hammarström, P. (2020). Judiska konvertiter till kristendomen i Stockholm 1775–1870. Historisk Tidskrift, vol. 140: 1, pp. 31-65.  

Hammarström, P. (2013). Ödesmättad retorik i fasciströrelser. Dagen, vol. 26 juni  

Hammarström, P. (2010). Nationens styvbarn. Släkthistoriskt forum, : 5

Hammarström, P. (2008). Judarna och stadsbranden : Judisk invandring och integration i det sena 1800-talets Sverige. Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, vol. 26: 1-2, pp. 107-132.    

Hammarström, P. (2007). Dags att syna kyrkofädernas antisemitism? : Kulturdebatt. Dagen, vol. 070608    

Hammarström, P. (2007). Förstå i stället för att tona ner. Sundsvalls tidning, vol. 7 december  

Hammarström, P. (2007). Högberg en del av sin tids antisemitism. Sundsvalls tidning, vol. 27 november  

Hammarström, P. (2007). Judarna och den nationella homogeniteten : Är befolkningens homogenitet en förutsättning för integration?. Svensk kyrkotidning, : 40-41, pp. 486-488.

Articles, book reviews

Hammarström, P. (2022). Recension av Carl Henrik Carlsson, "Judarnas historia i Sverige". Scandia, vol. 88: 1, pp. 157-159.

Hammarström, P. (2019). Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona. Harry R:son Svensson, Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden : Anmälan av fakultetsopponent Per Hammarström. Historisk Tidskrift, vol. 139: 4, pp. 764-772.    

Hammarström, P. (2008). Staten och invandrarna kring förra sekelskiftet : Recension av Carl Henrik Carlsson: Medborgarskap och diskriminering. Judar och andra invandrare 1860–1920. Arbetarhistoria , : 3-4

Chapters in books

Hammarström, P. (2021). Luthersk kyrkotidning vs. Sanningsökaren : "Judefrågan" i kristen offentlig debatt i Sverige under 1870- och 1880-talen. In Moderniteten som framgång och tragedi : En vänbok till Lars M Andersson om ett föränderligt 1900-tal. Lund : Nordic Academic Press. pp. 239-248.

Hammarström, P. (2016). ”Judar öfversvämma landet” : Den judiska gårdfarihandeln i Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1865–1905. In Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. pp. 25-50.  

Hammarström, P. (2014). Israels omvändelse som jordens fulländning : Antijudiskhet och antisemitism i Missionstidning för Israel 1874–1885. In Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). pp. 123-142.  

Hammarström, P. (2013). I sällskap med judar : Association, assimilation och konversion i Stockholm 1809–1838. In Nationen så in i Norden : En festskrift till Torkel Jansson. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Studia historica in honorem Torkilli Helsingii edita). pp. 157-168.  

Hammarström, P. (2012). Omvändelseberättelser, judemission och svensk lågkyrklighet runt sekelskiftet 1900. In Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Institutionen för Humaniora (Skrifter från Institutionen för Humaniora). pp. 137-153.  

Conference papers

Hammarström, P. (2019). Den judiska frågan i kristen press runt sekelskiftet 1900. Paper presented at the Svenska historikermötet 2019, Växjö, 8-10 maj, 2019

Hammarström, P. (2018). Anti-Judaism or antisemitism? : The Swedish Association for Mission among the Jews as a Case Study. Paper presented at the The Study Of Antisemitism In Scandinavia – Where Are We Heading? University of Greifswald, Germany, 5–7 February 2018

Hammarström, P. (2017). "Afsäger du dig den närvarande mörka och vilsefarande judendomen?" : Judiska omvändelseberättelser under svenskt 1800- och tidigt 1900-tal. Paper presented at the Historikermötet, sessionen "Judar och historiebruk", Sundsvall, 10-12 maj 2017

Hammarström, P. (2017). Anti-Judaism and anti-Semitism in the Swedish Association for Mission among the Jews in the late 19th Century. Paper presented at the 17th World Congress of Jewish Studies, Hebrew University, Jerusalem, 6–10 August 2017.

Hammarström, P. (2017). Kyrkan och judarna : Religiös mångfald i Sundsvall. Paper presented at the Religioner i Norrland: möten i mångfald. Konferens arrangerad av Mittuniversitetet och forskningsnätverket Religious History of the North, Sundsvall, 23-24 februari, 2017.

Hammarström, P. (2014). 'Det af Moritz bedrifne ofog' : Om tidig judemissionen i Sverige och judiska motreaktioner. Paper presented at the Svenska historikermötet i Stockholm, 8–10 maj 2014  

Doctoral theses

Hammarström, P. (2007). Nationens styvbarn : Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940. Dis. Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2007

The page was updated 5/7/2021