Therese Hallberg Bernblad

Doktorand|Doctoral Student

Publications

Conference papers

Hallberg Bernblad, T. (2024). Allsidiga skriftpraktiker på yrkesprogrammen : Möjligheter och utmaningar för literacyundervisning i gymnasieskolans yrkeskurser. In Språk och kommunikation i en digitaliserad värld : Abstrakthäfte.. pp. 27--28.  

Hallberg Bernblad, T. (2022). “Assignments that ask me to develop my thoughts - I can’t take it!” : Teaching and Learning Literacy in Vocational Programmes. Paper presented at the SIG Writing preconference, Umeå University, June, 2022  

Hallberg Bernblad, T. (2022). Skriftbruk och källkritik på två yrkesprogram. In Språk och litteratur : En omöjlig eller skön förening?. (Texter om svenska med didaktisk inriktning (SmDi)). pp. 87--87.  

The page was updated 8/26/2021