Helena Johansson

Save favourite

Publications

Articles in journals

Johansson, H. (2017). Dependence between creative and non-creative mathematical reasoning in national physics tests. Nordisk matematikkdidaktikk, vol. 22: 2, pp. 93-119.

Johansson, H. (2016). Mathematical Reasoning Requirements in Swedish National Physics Tests. International Journal of Science and Mathematics Education, vol. 14: 6, pp. 1133-1152.  

Conference papers

Johansson, H. (2015). Relation between mathematical reasoning ability and national formal demands in physics courses. In Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Hobart, Australia : . pp. 121--128.

Johansson, H. (2013). Relation between imitative and creative mathematical reasoning when solving physics tasks. In Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Kiel, Germany : . pp. 80--80.

Johansson, H. (2012). Mathematical reasoning requirements to solve tasks in physics tests. In Evaluation and Comparison of Mathematical Achievement: Dimensions and Perspectives: Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar. Linköping : (Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning). pp. 211--212.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Johansson, H. (2015). Mathematical Reasoning : In physics and real-life context. Dis. (Comprehensive summary) Göteborg : Chalmers University of Technology and University of Gothenburg, 2015

Licentiate theses, comprehensive summaries

Johansson, H. (2013). Mathematical Reasoning in Physics Tests : Requirements, Relations, Dependence. Lic. (Comprehensive summary) Göteborg : Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2013 (Preprint : 2013:18)

Reports

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2018). Glömska eller ytliga fysikkunskaper : Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).  

Nyström, P. , Kjellson Lind, A. , Dahlberg, U. & Johansson, H. (2016). Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2015?. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).