Helen Asklund

Save favourite

Background

Teaches comparative literature at the Department of the Humanities since 2010. Also works as a librarian at the County Library of Jämtland. Defended a doctor´s thesis called Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalys av läsning i åttonde klass at the Department of Comparative Literature at the University of Uppsala in 2008, then with the surname Schmidl.

Area of interest

Children´s and young people´s reading
Didactics of literature
Fiction in care and social work

Current research

Participates in the anthology Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen (ed. Bodil Formark, Eva Söderberg & Mia Österlund) with the chapter ”Hästflickan i förändring i Linn Hallbergs och Pia Hagmars hästböcker”. The book is in course of publication by Universus Academic Press.

Is together with Linn Areskoug (University of Uppsala) editor of an anthology with the working title Fiktionsberättelsen i skolan. The book is in course of publication by Studentlitteratur.

The study Lifehope.eu (Lisbeth Kristiansen, OMV, http://miun.avedas.com/converis/project/892) examines how increased physical activity can influence health and quality of life among people with severe mental illness. I and Ulrika Lif investigate in what ways non-physical literary activities, such as creative writing and discussions about literary works, can influence the participants’ health and quality of life.

Teaching and tutoring

Principally courses on comparative literature and the didactics of literature as part of the training of teachers, creative writing and, in co-operation with the department for social work, the course Fiction and Social work, (LI037G).

Other information

Is authorized upper secondary school teacher in En/Sw and has a master´s degree in Library and Information Science. Works parallelly with the teaching at the Mid Sweden University at the County Library of Jämtland and as a critic of literature for children and young people in Östersundsposten. Has previous experience of work as an upper secondary school teacher, as a literary consultant and as project leader for a project promoting literature.

Publications

Articles in journals

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, pp. 1307-1323.    

Asklund, H. & Andersson, Å. (2014). Läsa med de yngsta. Förskoletidningen, : 4, pp. 21-26.

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Det ska vara spännande : Om läsning i några år 8-klasser. Grundskoletidningen,

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Möten med texter : Om elevers lässtrategier. Svensklärarföreningens årsskrift, , pp. 55-68.

Articles, book reviews

Asklund, H. (2017). Recension av Birgitta Theander: Till arbetet! : Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65. Barnboken, vol. 40, pp. 1-4.    

Asklund (fd Schmidl), H. (2011). Recension av Mary Ingemansson: "Det kunde lika gärna ha hänt idag." : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.. Barnboken, : 2, pp. 74-76.  

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). Recension av Maria Simonsson: Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel. Barnboken, : 1, pp. 59-61.

Chapters in books

Asklund, H. (2017). Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter. In Samtida svensk ungdomslitteratur : Analyser. Lund : Studentlitteratur AB (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 183-198.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. In Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 32-43.

Asklund (fd Schmidl), H. (2013). Hästflickan i förändring i Lin Hallbergs och Pia Hagmars hästböcker. In Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 243-257.

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). It takes two to tango : Om Per Nilssons Hjärtans fröjd. In Modig och stark - eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm : Natur och kultur (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 285-309.

Collections (editor)

Asklund, H. (ed.) & Areskoug, L. (ed.) (2014). Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB

Doctoral theses, monographs

Asklund, H. (2008). Från vildmark till grön ängel : Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. Dis. Göteborg : Makadam Förlag, 2008 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet : 97)