Helen Asklund

  • Department: Division of research and educational support (FUS)
  • Telephone: +46 (0)10-1427893
  • Email: helen.asklund@miun.se
  • Room number: P2509

Publications

Articles in journals

Manderstedt, L. , Asklund, H. & Persson, A. (2021). Hästboken : En älskad men bortglömd genre. Svenskläraren, : 3, pp. 24-25.

Asklund, H. (2019). Hästboken har en viktig uppgift att fylla. Litteraturtidningen Parnass, : 3, pp. 17-17.

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, pp. 1307-1323.    

Asklund, H. & Andersson, Å. (2014). Läsa med de yngsta. Förskoletidningen, : 4, pp. 21-26.

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Det ska vara spännande : Om läsning i några år 8-klasser. Grundskoletidningen,

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Möten med texter : Om elevers lässtrategier. Svensklärarföreningens årsskrift, , pp. 55-68.

Articles, book reviews

Asklund, H. (2017). Recension av Birgitta Theander: Till arbetet! : Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65. Barnboken, vol. 40, pp. 1-4.    

Asklund (fd Schmidl), H. (2011). Recension av Mary Ingemansson: "Det kunde lika gärna ha hänt idag." : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.. Barnboken, : 2, pp. 74-76.  

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). Recension av Maria Simonsson: Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel. Barnboken, : 1, pp. 59-61.

Chapters in books

Asklund, H. (2021). Litteraturen som mätbarhetens motvikt. In Didaktisk dialog i högre utbildning. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 112-114.

Lif, U. & Asklund, H. (2020). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde, funktion och komplexitet i vård och socialt arbete. In Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm/Göteborg : Makadam Förlag. pp. 115-135.

Asklund, H. (2017). Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter. In Samtida svensk ungdomslitteratur : Analyser. Lund : Studentlitteratur AB (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 183-198.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. In Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 32-43.

Areskoug, L. & Asklund, H. (2014). Inledning. In Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 13-40.

Asklund (fd Schmidl), H. (2013). Hästflickan i förändring i Lin Hallbergs och Pia Hagmars hästböcker. In Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 243-257.

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). It takes two to tango : Om Per Nilssons Hjärtans fröjd. In Modig och stark - eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm : Natur och kultur (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 285-309.

Collections (editor)

Areskoug, L. (ed.) & Asklund, H. (ed.) (2014). Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB

Conference papers

Asklund, H. , Göransson, K. & Ulin, M. (2022). Pedagogiskt meriterad, men sen då? : meriteringsnätverk som forum för kollegialt lärande. Paper presented at the NU2022, att synliggöra lärande, Stockholm, Sverige, June 14-19, 2022.

Asklund, H. (2021). Forskningskommunikation i utställningsformat : En utveckling av universitetsbibliotekets folkbildande funktion. Paper presented at the Mimers forskarkonferens, Mittuniversitetet, Sundsvall, November 9-10, 2021.

Persson, A. , Asklund, H. & Manderstedt, L. (2021). In the Company of Horses : Girlhood in Pia Hagmar’s Series about Klara. In Book of Abstracts : Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. pp. 26--26.

Asklund, H. , Manderstedt, L. & Persson, A. (2021). Intersectional Perspectives on Horse Stories : Pia Hagmar’s Series on Millan. In Book of Abstracts: Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. pp. 3--3.

Manderstedt, L. , Persson, A. & Asklund, H. (2021). Riders as Readers : A Pilot Study on the Horse Story Genre and its Readers. In Book of Abstracts : Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. pp. 23--23.

Asklund, H. , Ulin, M. & Warne, M. (2020). Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept. Paper presented at the NU2020, Stockholm, 7-9 oktober, 2020.

Lif, U. & Asklund, H. (2019). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde och funktion i vård och socialt arbete. Paper presented at the Existential Medical Humanities, Södertörns högskola, Stockholm, 7-8 november, 2019

Asklund, H. (2019). The "red bag effect" : The children´s book as an empowering tool. Paper presented at the Silence and silencing in children´s literature: IRSCL Congress 2019, Stockholm, August 14-18, 2019  

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Högskolepedagogisk utbildningsnivå vid Mittuniversitetet : Utmaningar och målbilder. In NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. pp. 112--113.  

Asklund, H. , Näsström, L. & Brander, L. (2018). Implementing New Educational Strategies : Synergetic effects from a university overarching project. In Exploring the Micro, Meso and Macro : Navigating between dimensions in the digital learning landscape.. pp. 87--92.  

Doctoral theses, monographs

Asklund, H. (2008). Från vildmark till grön ängel : Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. Dis. Göteborg : Makadam Förlag, 2008 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet : 97)  

Reports

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Kartläggning av den formella högskolepedagogiska utbildningsnivån hos Mittuniversitetets lärare : Resultat från en enkät. Sundsvall / Östersund :  

The page was updated 1/15/2023