Inge Axelsson

Professor

  • Professional title: Professor
  • Department: Department of Health Sciences (HOV)
  • Email: inge.axelsson@miun.se
  • Location: Östersund

Publications

Articles in journals

Axelsson, I. (2021). Schools do not need to close to reduce COVID-19 but other measures are advisable. Acta Paediatrica, vol. 110: 8, pp. 2296-2297.  

Axelsson, I. (2020). COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar. Internetmedicin,  

Axelsson, I. (2019). Bone maturation cannot be used to estimate chronological age in asylum-seeking adolescents. Acta Paediatrica, vol. 108: 4, pp. 590-592.  

Axelsson, I. , Naumburg, E. , Prietsch, S. O. M. & Zhang, L. (2019). Effects of inhaled corticosteroids on growth in children with persistent asthma : Impact of drug molecules and delivery devices – An overview of Cochrane reviews. Paediatric Respiratory Reviews, vol. 32, pp. 28-29.  

Axelsson, I. (2018). Cochranekontrovers : Är HPV-vacciner säkra?. Läkartidningen, vol. 115: 40

Axelsson, I. , Petersson, I. , Garwicz, M. & Lundgren, H. (2018). Satsa på cochrane i sverige. Läkartidningen, vol. 115: 39

Irevall, T. , Axelsson, I. & Naumburg, E. (2017). B12 deficiency is common in infants and is accompanied by serious neurological symptons. Acta Paediatrica, vol. 106: 1, pp. 101-104.    

Naumburg, E. , Söderström, L. , Huber, D. & Axelsson, I. (2017). Risk factors for pulmonary arterial hypertension in children and young adults. Pediatric Pulmonology, vol. 52: 5, pp. 636-641.    

Axelsson, I. (2017). Unga flyktingar kan ha försenad eller accelererad kroppsutveckling. Läkartidningen, vol. 114

Edler, G. , Axelsson, I. , Barker, G. M. , Lie, S. & Naumburg, E. (2016). Serious complications in male infant circumcisions in Scandinavia indicate that this always be performed as a hospital-based procedure. Acta Paediatrica, vol. 105: 7, pp. 842-850.  

Edler, G. , Axelsson, I. , Barker, G. M. , Lie, S. & Naumburg, E. (2016). Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste bli bättre. Läkartidningen, vol. 113  

Axelsson, I. (2016). Så blir vi bättre på att delta i Cochranesamarbetet. Läkartidningen, , pp. 113-113.  

Naumburg, E. , Axelsson, I. , Huber, D. & Soderstrom, L. (2015). Some neonatal risk factors for adult pulmonary arterial hypertension remain unknown. Acta Paediatrica, vol. 104: 11, pp. 1104-1108.  

Axelsson, I. & Nasta, F. (2014). Nygamla mediciner mot krupp och krampanfall hos barn : Oralt dexametason och buckalt midazolam kan ge bättre behandling. Läkartidningen, vol. 110: 48, pp. 2163

Axelsson, I. (2014). Paracetamol till barn och gravida – försiktighetsprincipen bör råda : Var återhållsam med paracetamol medan riskerna för adhd och astma utreds. Läkartidningen, vol. 111: 34-35, pp. 1350

Melin-Johansson, C. , Day, A. , Axelsson, I. & Forslund, I. (2014). Supportive interventions and their impact on pediatric health care professionals’ emotional well-being: A systematic literature review. Clinical Nursing Studies, vol. 2: 4, pp. 60-73.    

Melin-Johansson, C. , Axelsson, I. , Jonsson Grundberg, M. & Hallqvist, F. (2014). When a child dies - parents’ experiences of palliative care : An integrative literature review. Journal of Pediatric Nursing, vol. 29: 6, pp. 660-669.  

Axelsson, I. (2012). Evidensbaserad medicin: Vinstkrav försämrar och fördyrar vården. Läkartidningen, vol. 109: 4, pp. 165-166.

Axelsson, I. , Prietsch, S. & Zhang, L. (2012). Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects of different drugs and delivery devices on growth (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews, : 10, pp. 1-8.  

Axelsson, I. (2012). ”Självmorden glöms bort i debatten om skjutvapen”. Dagens Nyheter, : 20120813, pp. Debatt

Axelsson, I. (2012). ”Visst finns det belägg för att vinst i vården ger sämre kvalitet”. Dagens Nyheter, : 20120725, pp. Debatt

Axelsson, I. (2011). Barn med okontrollerad astma sällan bättre av ökad dos inhalerade steroider. Läkartidningen, vol. 108, pp. 976-977.

Axelsson, I. (2011). Cervarix mot Gardasil: hälsoekonomisk tävling eller cancer-prevention?. Läkartidningen, vol. 108: 44, pp. 2212-2212.

Zhang, L. , Axelsson, I. & Prietsch, S. (2011). Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects on growth [protocol].. Cochrane Database of Systematic Reviews, : December  

Axelsson, I. (2011). Metaanalys av vacciner mot kikhosta. Läkartidningen, vol. 108: 9, pp. 463

Axelsson, I. & Mölstad, S. (2011). Mindre antibiotika ska ges vid öroninflammation. Aktiv exspektans gäller för 1–12-åringar – tonåringar och vuxna får antibiotika : [Less antibiotics should be used for acute otitis media]. Medicinsk kommentar [commissioned editorial].. Läkartidningen, vol. 108: 19, pp. 1044-1045.

Axelsson, I. & Silfverdal, S. A. (2011). Pneumonia mortality among children in Brazil - a success story [Mortalidade por pneumonia entre crianças brasileiras: Uma história de sucesso] : Editorial. Jornal de Pediatria, vol. 87: 2, pp. 85-87.    

Axelsson, I. (2011). Re: HPV vaccine prices in Italy. Rapid Response.. BMJ. British Medical Journal, : 13 Oct

Axelsson, I. (2011). Studie till grund för diskussion om spädbarnsvaccin. Läkartidningen, vol. 108: 15

Axelsson, I. (2009). Paracetamol plus ibuprofen reduced fever in young children faster than paracetamol alone but not ibuprofen alone. Evidence-Based Medicine, vol. 14: 6, pp. 174  

Russell, K. , Robinson, J. , Yorke, D. & Axelsson, I. (2009). The Cochrane Library and Treatment for Community Acquired Pneumonia in Children: An Overview of Reviews. Evidence-Based Child Health, vol. 4: 3, pp. 1149-1164.  

André, M. , Vernby, Å. , Odenholt, I. , Stålsby Lundborg, C. , Axelsson, I. , Eriksson, M. , Runehagen, A. , Schwan, Å. & et al. (2008). Diagnosis-prescribing surveys in 2000, 2002 and 2005 in Swedish general practice: Consultations, diagnosis, diagnostics and treatment choices. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, vol. 40: 8, pp. 648-654.  

Axelsson, I. (2005). Sju utvecklingsstörda syskon : Om nyttan med PKU-provet. Läkartidningen, vol. 102: 20, pp. 1560-1560.

André, M. , Eriksson, M. , Möstad, S. , Stålsby Lundborg, C. , Jacobsson, A. , Odenholt, I. , Axelsson, I. , Runehagen, A. & et al. (2005). The management of infections in children in general practice in Sweden. : a repeated 1-week diagnosis-prescribing study in 5 counties in 2000 and 2002.. The Journal of Infectious Diseases, vol. 37: 11-12, pp. 863-869.

Axelsson, I. (2004). Internationell utblick [International review]. Läkare mot kärnvapen, : 96, pp. 20-21.

Andre, M. , Molstad, S. , Stålsby Lundborg, C. , Odenholt, I. & Axelsson, I. (2004). Management of urinary tract infections in primary care: : a repeated 1-week diagnosis-prescribing study in five counties in Sweden in 2000 and 2002.. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, vol. 36: 2, pp. 134-138.

André, M. , Schwan, Å. , Odenholt, I. & Axelsson, I. (2004). The use of CRP tests in patients with respiratory tract infections in primary care in Sweden care can be questioned.. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, vol. 36: 3, pp. 192-197.

Axelsson, I. (2004). Treatment of impetigo - Save mupirocin : Letter. BMJ. British Medical Journal, vol. 329: 7472, pp. 979-979.

Axelsson, I. (2003). Järntillskott till barn medför inte fler infektioner. Läkartidningen, vol. 99: 11, pp. 926-926.

Axelsson, I. (2003). Skärpning, JK!. Läkartidningen, vol. 100: 32-33, pp. 2534-2534.

Axelsson, I. (2003). Tidig hemgång från BB : Ingen nackdel, ingen fördel. Läkartidningen, vol. 100: 13, pp. 1127-1127.

Stålsby Lundborg, C. , Olsson, E. , Mölstad, S. , André, M. , Axelsson, I. , Erikssojn, M. , Hoffman, M. , Odenholt, I. & et al. (2002). Antibiotic prescribing in outpatients : a 1-week diagnosis & prescribing study in 5 counties in Sweden. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, vol. 34: 6, pp. 442-448.

axelsson, I. (2002). Cochrane-översikt om att förebygga navelinfektioner : Antiseptisk lösning är onödig i i-länder men livräddande i u-länder; evidensbaserad medicin. Läkartidningen, vol. 99: 14, pp. 1563-1566.

Axelsson, I. (2002). Kan antibiotika öka risken för HUS? : Motstridiga svar i metaanalys. Läkartidningen, : 44, pp. 4383-4383.

Andre, M. , Odenholt, I. , Schwan, Å. & Axelsson, I. (2002). Upper respiratory tract infections in general practice: : Diagnosis, antibiotic prescribing, duration of symptoms and use of diagnostic tests.. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, vol. 34: 12, pp. 880-886.

Axelsson, I. (2001). Cochrane-möte i Sydafrika. The number of South Africans living with AIDS-HIV has risen 12 percent to 4.7 million, or one in nine of the population, the goverment said on Tuesda [www.CNN.com on March 20, 2001, the day before publication of my paper] : Evidensbaserad medicin möter tredje världen. Läkartidningen, vol. 98: 12, pp. 1368-1369.

Axelsson, I. (2001). Kliniska tecken på appendicitis acuta : CRP eller LPK förhöjt hos alla vuxna och hos de flesta barn. Läkartidningen, vol. 98: 36, pp. 3808-3808.

Axelsson, I. , Högberg, C. & Kjellberg, M. (2001). (Pseudo)krupp, luftanfuktning och steroidval. Läkartidningen, vol. 98: 12, pp. 1432-1432.

Axelsson, I. (2001). Sluta ge steroider till nyfödda, underburna barn. Läkartidningen, vol. 98: 40, pp. 4355-4355.

Axelsson, I. (2000). 75. Smärtlindring för spädbarn: Översikt över randomiserade studier [pain treatment in infants: overview over randomized studies] (peer-reviewed). Läkartidningen 2000:97(44):4971-2. . Läkartidningen, vol. 97: 44, pp. 4971-4972.

Svedlund, M. & Axelsson, I. (2000). Acute myocardial infarction in middle-aged women : narrations from the patients and their partners during rehabilitation. Intensive and Critical Care Nursing, vol. 16: 4, pp. 256-265.  

Axelsson, I. (2000). Acute otitis media in children: to treat or not to treat?. Paediatric pulmonology and allergology, vol. 3: 3, pp. 1022-1032.

Axelsson, I. (2000). Antibiotika ökar risken för hemolytiskt uremiskt syndrom : Escherichia coli O157:H7. Läkartidningen, vol. 97: 25, pp. 3060-3060.

Axelsson, I. (1999). Medicina basada en la evidencia en la práctica: tratar o no tratar la otitis media? [Evidence-based medicine in practice: to treat or not to treat otitis media?]. Pediatría Atención Primaria, vol. 1: 4, pp. 629-637.

Smedsaas-Löfvenberg, A. , Nilsson, K. , Moa, G. & Axelsson, I. (1999). Nebulization of drugs in a nasal CPAP system.. Acta Paediatrica, vol. 88: 1, pp. 89-92.  

Flinck, A. , Paludan, A. , Matsson, L. , Holm, A. & Axelsson, I. (1994). Oral findings in a group of newborn Swedish children.. International Journal of Paediatric Dentistry, vol. 4: 2, pp. 67-73.

Axelsson, I. & Heinegård, D. (1980). Characterization of chondroitin sulfate-rich proteoglycans from bovine corneal stroma.. Experimental Eye Research, vol. 31, pp. 57-66.

Dahl, I. & Axelsson, I. (1980). The inhibition by retinoic acid of the biosynthesis of proteoglycans in corneal cell cultures. Experimental Eye Research, vol. 31: 4, pp. 443-450.

Axelsson, I. & Bjelle, A. (1979). Proteoglycan structure of bovine articular cartilage : variation with age and in osteoarthrosis. Scandinavian Journal of Rheumatology, vol. 8: 4, pp. 217-221.  

Heinegård, D. , Axelsson, I. & Inerot, S. (1979). Skeletal keratan sulfate peptides from different tissues : Characterization and alkaline degradation.. Biochimica et Biophysica Acta, vol. 581: 1, pp. 122-127.

Axelsson, I. & Heinegard, D. (1978). Characterization of keratan sulphate proteoglycans from bovine corneal stroma. Biochemical Journal, vol. 169: 3, pp. 517-530.

Axelsson, I. (1978). Characterization of proteins and other macromolecules by agarose gel chromatography. Journal of Chromatography, vol. 152: 1, pp. 21-32.

Heinegård, D. & Axelsson, I. (1977). Distribution of keratan sulfate in cartilage proteoglycans. Journal of Biological Chemistry, vol. 252: 6, pp. 1971-1979.

Antonopo, C. , Axelsson, I. , Heinegård, D. & Gardell, S. (1974). Extraction and purification of proteoglycans from various types of connective tissue. Biochimica et Biophysica Acta, vol. 338: 1, pp. 108-119.

Articles, book reviews

Axelsson, I. (2013). Avslöjande vårdreportage viktig bok.. Svenska dagbladet,

Axelsson, I. (2013). Sämre kvalitet i vård med vinst (9 april 2013); Forskarvärlden ovanligt enig om vinst i vården (15 april 2013). Svenska dagbladet,

Axelsson, I. , Björnson, S. , Ingelstam, L. , Jonter, T. , Larsson, J. , Rydén, L. , Södersten, E. & Tondel, M. (2013). Så kan Sverige verka för en värld utan kärnvapen. Aftonbladet,

Articles, reviews/surveys

Axelsson, I. , Naumburg, E. , Prietsch, S. O. M. & Zhang, L. (2019). Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma : effects of different drugs and delivery devices on growth (review). Cochrane Database of Systematic Reviews, : 6    

Axelsson, I. & Sollander, S. (2019). Is inhalation of hypertonic saline for bronchiolitis effective in infants and toddlers?. Läkartidningen, vol. 116

Zhang, L. , Prietsch, S. O. M. , Axelsson, I. & Halperin, S. A. (2014). Acellular vaccines for preventing whooping cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews, : 9    

Zhang, L. , Prietsch, S. , Axelsson, I. & Halperin, S. (2012). Acellular vaccines for preventing whooping cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews, : 3  

Zhang, L. , Axelsson, I. , Chung, M. & Lau, J. (2011). Dose Response of Inhaled Corticosteroids in Children With Persistent Asthma: A Systematic Review. Pediatrics, vol. 127: 1, pp. 129-138.  

Axelsson, I. & Marnetoft, S. U. (2010). Benefits and harms of sick leave: A systematic review of randomised controlled trials. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 33: 1, pp. 1-3.  

Axelsson, I. (2009). Commentary: Malaria vaccine was safe for infants and did not interfere with the immunogenicity of coadministered antigens. Evidence-Based Medicine, vol. 14: 3, pp. 87-87.  

Axelsson, I. (2009). Commentary: Oral prednisolone did not improve outcomes in preschool children with an attack of wheezing. Evidence-Based Medicine, vol. 14: 3, pp. 77-77.  

Chapters in books

Axelsson, I. & Lind, J. (2017). Kriminalisera kärnvapen. In Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 102-107.  

Axelsson, I. & Silfverdal, S. A. (2011). Infektionssjukdomar. In Pediatrik :  [Pediatrics. Textbook for medical students].  . Stockholm : Liber.

Axelsson, I. , Malmvall, B. & Mölstad, S. (2011). Luftvägsinfektioner hos barn och vuxna : [respiratory infections in children and adults]. In Läkemedelsboken 2011/2012. Uppsala : Läkemedelsverket. pp. 713-741.    

Axelsson, I. , Malmvall, B. & Mölstad, S. (2009). Luftvägsinfektioner hos barn och vuxna. In Läkemedelsboken 2009-2010. Stockholm : Apoteket AB. pp. 670-695.

Conference papers

Axelsson, I. (1978). Biology of corneal and skeletal proteoglycans. In Biochimie des tissus conjonctifs normaux et pathologiques : Biochemistry of normal and pathological connective tissues / 6th Colloquium of the Federation of European connective tissue clubs, Faculté de médecine, Université Paris Val-de Marne Créteil 28-30 août 1978; publ. sous la direction de A.-M. Robert et L. Robert. (Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique (Paris))

Doctoral theses, monographs

Axelsson, I. (1977). Keratan sulfate proteoglycans.. Dis. Lund : Department of Physiological Chemistry, 1977

Other

Axelsson, I. (2016). Hårdnad konkurrens ger dopad forskning. Stockholm : SvD Kultur..  

Axelsson, I. (2016). Sverige måste agera för en kärnvapenfri värld 2030. Göteborg : GP. (GP Debatt).  

Axelsson, I. & Hasselström, J. (2013). Feber hos barn - ibuprofen eller paracetamol [fever in children – ibuprofen or paracetamol (acetaminophen)]. 1177 Vårdguiden, Rådgivningsstödet.. Stockholm : 1177 Vårdguiden..

Axelsson, I. (2013). Reviewer's Report. Pre-publication history: Gabriel J Escobar, Anthony S Masaquel, Sherian X Li, Eileen M Walsh and Patricia Kipnis. Persistent recurring wheezing in the fifth year of life after laboratory-confirmed, medically attended respiratory syncytial virus infection in infancy. BMC Pediatrics 2013, 13:97. London.

Axelsson, I. (2011). Gör vapnen svåråtkomliga. Stockholm : Dagens Nyheter..

Axelsson, I. (2011). RS-virus hos barn : [RS virus in children]. Stockholm : Sjukvårdsrådgivningen 1177.se..

Axelsson, I. (2004). Advances in airway infections. 1. Pneumonia in children: systematic review. 2. Acute otitis media in children: systematic review..

Axelsson, I. (2004). Evidence-based Child Health: 1. Evidence-Based Medicine: what it is, and what it isn't. 2. Evidence-Based Child Health: what it is, and why it should be used. 3. A brief history of EBM. .

Axelsson, I. (2004). Evidence-based child health and epidemiology: glossary. (Peer-reviewed. Also Hungarian version, translated by T Nyeste, and Swedish version, translated by I. Axelsson: Ordlista för evidensbaserad barnmedicin och epidemiologi.).

Eriksson, B. , Axelsson, I. , Rydström, H. & Jörbäck, H. (2004). Grupp A streptokocker (GAS) [group A streptococci].

Axelsson, I. (2004). Paediatric cases 2004.

Axelsson, I. (2004). Paediatric news 2004.

Axelsson, I. (2004). Vaccinationer, barn.

Axelsson, I. & Rosen, I. A. (2003). Impetigo.

Axelsson, I. (2003). Pneumoni hos barn. [Clinical practice guidelines for pneumonia in children.] a) Electronic version:www.internetmedicin.se, Göteborg 2003; latest update 2004..

Anonym (I.Ax.), . (2003). Två fall av letala neonatala GBS-infektioner [Two cases of lethal neonatal GBS infections]..

Axelsson, I. (2002). Navelvård [topical umbilical cord care]..

Axelsson, I. (2002). Tonsillit (faryngo-tonsillit) hos barn [pharyngotonsillitis in children]..

Axelsson, I. (2001). Clinical evidence, Cochrane och PubMed (Compendium, 18 pp.)..

Axelsson, I. (2001). Krupp (pseudokrupp, falsk krupp) [Clinical practice guidelines for croup; peer-reviewed]. .

Axelsson, I. (2001). RS-virusinfektioner hos barn.

Reports

Axelsson, I. (2020). Maternal, fetal and neonatal outcomes of 5721 pregnancies with COVID-19 : a living systematic review. Östersund : Mittuniversitetet  

Axelsson, I. , Bergström, S. , Hermansson, A. , Tessin, I. , Hellberg, C. , Mowafi, F. & Granath, A. A. (2016). Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat. Stockholm : SBU (SBU kartlägger 251/2016).  

Axelsson, I. & Hellman, J. (2013). Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård [National guidelines for treatment of common infections in ambulatory care]. Stockholm :

Norman, C. & Axelsson, I. (2012). Bakgrundsdokumentation till kunskapsunderlaget Tecken på allvarlig infektion hos barn. Stockholm : Smittskyddsinstitutet  

Norman, C. & Axelsson, I. (2012). Tecken på allvarlig infektion hos barn : Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård (preliminär version 2012-11-29). Stockholm : Smittskyddsinstitutet  

Axelsson, I. (2011). HPV-Vaccination av svenska flickor; HPV-Vaccination av vuxna kvinnor och män : [HPV-vaccination of Swedish girls; HPV-vaccination of adult women and men].. Göteborg : (Nyhetsbrev, www.internetmedicin.se ).

The page was updated 5/7/2021