Ingela Åhslund

Save favourite

Publications

Articles in journals

Åhslund, I. & Boström, L. (2018). Teachers’ Perceptions of Gender Differences : What about Boys and Girls in the Classroom?. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 17: 4, pp. 28-44.    

Other

Åhslund, I. (2014). Bland skolvägrare, skolkare och korridorsvandrare : En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar och handlingsberedskap avseende skolfrånvaro. Härnösand : Mittuniversitetet..