Anders Johansson

Docent|Associate Professor

Research projects

Current

Political Literatures

Publications

Articles in journals

Johansson, A. E. (2023). mot. vidare. mot. med. bort. in. dit.. Nordisk poesi, vol. 6: 1, pp. 46-63.  

Johansson, A. E. (2021). Small Revelations, ... Maybe Not Even with an Apocalyptic Tone. Humanities, vol. 10: 4  

Johansson, A. (2021). Treva. Glänta, : 2, pp. 14-22.

Johansson, A. (2019). Avslöjade? : Om Karl Vennberg, Paul de Man, litteraturen och fascismen. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2-3, pp. 18-27.  

Johansson, A. (2019). The Concept of the Anthropocene and the Jargon of Authenticity. Adorno Studies, vol. 3: 1, pp. 34-46.  

Johansson, A. (2018). Fakta och relativism och reklam och vardag och franska filosofer och kyskhet och åtlöje och och. Glänta, : 2

Johansson, A. (2018). Uncontrol : On Ruben Östlund’s Force Majeure. Nordic Journal of Aesthetics, vol. 27: 55-56, pp. 149-164.    

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, pp. 55-70.      

Giritly Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2015). (Re)assembling the ‘Normal’ in Neoliberal Policy Discourses : Tracing Gender Relations in the Age of Risk. Nordic Journal of Social Research, vol. 6, pp. 24-43.    

Johansson, A. (2013). Teori, estetik och läsning. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, pp. 100-101.

Johansson, A. (2011). ”Klang – ihålig tomhet eller meningsfullresonans eller… (Hegel och Hallberg)”. Aiolos, : 42

Johansson, A. (2011). Om rätten att ifrågasätta människan. Derrida och djuren.. Aiolos, : 40-41, pp. 173-184.

Johansson, A. (2010). De goda männen och de starka kvinnorna. Provins, : 3

Johansson, A. (2010). Kritik och politik. Provins, : 1

Degerman, P. & Johansson, A. (2010). Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader response-teori. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, pp. 59-69.  

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2010). Reading normalised knowledge production from a feminist perspective - a case study. IARTEM e-journal, vol. 3: 1, pp. 18-38.    

Johansson, A. (2009). Apropå Norrland: erfarenheter, fakta och kunskap. Provins, : 2, pp. 32-36.

Johansson, A. (2009). Högt eller lågt, sant eller falskt. Provins, : 1, pp. 16-22.

Johansson, A. (2009). Samband. Provins, : 4

Johansson, A. (2008). Provinsiella oförutsägbarheter med mera… : Demokratins paradoxer och samtida konst och litteratur. Provins, : 3

Johansson, A. (2006). Att säga sanningen : Ludvig Nordström och litteraturen. Provins : nordsvenskt magasin, : 3

Johansson, A. , Johansson, A. & Johansson, A. (2006). En fråga om att säga vi eller jag : vad betyder ett namn? ; en författare och två litteraturvetare diskuterade detta och andra gravallvarligheter via fax och e-post under en vecka. Glänta, : 1-2

Johansson, A. (2001). Till frågan om etikens universella giltighet : om etik, dekonstruktion och tre dikter av Rainer Maria Rilke. Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik, : 16/17, pp. 97-121.

Johansson, A. (1997). Historien som upprepning : de Man, Kierkegaard. Aiolos, : 1

Articles, book reviews

Johansson, A. (2022). Recension av Ellen Frödin, Sakernas sammanhang. Om ting, människor och materiella relationer hos Henry Parland, James Joyce och Virginia Woolf. Ellerströms. Lund 2022.. Samlaren, vol. 143, pp. 268-273.

Johansson, A. (2021). Recension av Kari Løvaas avhandling Be for meg også. Om forkrøpling og lengsel etter forløsning i moderne litteratur og poetikk. Samlaren, vol. 142, pp. 341-346.

Johansson, A. (2019). Recension av Victor Malms avhandling Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2-3, pp. 126-129.  

Johansson, A. (2019). Recension : Victor Malms avhandling Är det detta som kallas postmodernism?En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 49: 2-3, pp. 126-129.  

Johansson, A. (2011). Recension i Samlaren av Linn Areskougs avhandling Den svenske mannens gränsland. Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit. Samlaren, vol. 132, pp. 217-224.

Johansson, A. (2010). Recension av Carin Franzén Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, pp. 204-206.

Johansson, A. (2007). The Nothing That Is. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 36: 1-2, pp. 133-136.

Books

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2016). Utmaningar : feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen. Malmö : Universus Academic Press

Chapters in books

Johansson, A. , Jonsson, B. & Nyhlén, S. (2020). Att byta bulle mot sockerkaka. En interdisciplinär fikastund om kultur och hållbarhet. In Kulturell hållbarhet – vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Göteborg : Makadam Förlag.

Johansson, A. (2020). ”(Men vad menas egentligen med ’samhället’?)" : Metaforer och politik i Tomas Tranströmers poesi. In Tranströmer och det politiska. Lund : Ellerströms förlag.

Johansson, A. (2017). Dekadens, vitalism, snusk, lort och renhet : Ludvig Nordströms pånyttfödelse. In Modernitetens uttryck och avtryck : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Åbo : Åbo Akademis Förlag.

Johansson, A. (2017). Nudda kråka : ohållbar poesi. In Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 134-134.  

Johansson, A. (2017). Om nyliberala subjekt, normkritik och detta att vara tillsammans. In Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (AKADEMI). pp. 105-130.

Giritli Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2016). Normalisation meets governmentality : Gender equality reassembled. In Challenging the Myth of Gender Equality in Sweden. London : Policy Press. pp. 49-68.  

Johansson, A. (2016). Standardmjölk, standardkor, konst-igheter och genus : Ett tack för tänkandet tillsammans. In Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet Forum for gender studies (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Johansson, A. (2016). Vad som helst : Det inessentiella hos Edith Södergran. In Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag.

Johansson, A. (2015). Tomas Lack och telefonen : Teknologi och rasism i en novell av Ludvig Nordström. In "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet. pp. 55-71.

Söderberg, E. , Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2014). Neoliberalism - A regime of fear?. In Walking beside : Challeging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 106-113.

Johansson, A. (2013). De goda männen och de starka kvinnorna : Om gemenskaper utifrån Millennium-sviten. In Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 121-131.

Johansson, A. (2013). Flickorna – makten, friheten och det estetiska. In Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press.

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2013). Introduktion: Vilken fråga är Lisbeth Salander ett svar på i dagens Sverige?. In Millenium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 4-9.

Johansson, A. (2013). Litteraturen, närläsningen och det socialt normala. In Fält i förvandling : Genusvetenskaplig litteraturforskning. Gidlunds förlag.

Johansson, A. (2013). Negotiating with Neoliberal Instrumentalism : The Foreseeable and the Uncontrollable. In The Social Politics of Research Collaboration. New York : Routledge. pp. 89-102.  

Johansson, A. , Söderberg, E. & Fahlgren, S. (2013). The Emotional Politics of Belonging. In The Emotional Politics of Research Collaboration. New York, London : Routledge. pp. 99-112.  

Fahlgren, S. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2011). A room of our own : A collective biography of an exercise in interdisciplinary feminism.. In Normalization and “outsiderhood” : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State.. UAE : Bentham eBooks. pp. 106-116.  

Johansson, A. (2011). Democratic Values as Normal Values : On Normalization as a Social Process. In Normalization and Outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks. pp. 80-90.  

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Mulinari, D. (2011). INTRODUCTION: CHALLENGING NORMALIZATION PROCESSES IN A NEOLIBERAL WELFARE STATE. In NORMALIZATION AND "OUTSIDERHOOD" : Feminist readings of a neoliberal welfare state. UAE : Bentham eBooks (Rethinking research and professional practices in term of relationality, subjectivity and power). pp. 1-1.  

Johansson, A. (2011). Reading as transgressing "the normal" : On the Importance of Literary Reading for Social Research. In Challenging Gender: Normalization and Beyond. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Collections (editor)

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. E. (ed.) & Öhman, A. (ed.) (2018). Norrlandslitteratur : Ekokritiska perspektiv. Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

Giritli Nygren, K. (ed.) , Johansson, A. (ed.) , Nyhlen, S. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2016). Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap. (Genusstudier vid Mittuniversitetet 10).

Hästbacka, E. (ed.) , Johansson, A. S. (ed.) & Johansson, A. (ed.) (2016). Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2015). "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2013). Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 4).  

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Mulinari, D. (ed.) (2011). Normalization and outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks (Book series: Rethinking research and professional practices in terms of relationality, subjectivity and power ).

Conference papers

Johansson, A. (2020). Litteratur, historier och antropocen. Paper presented at the Nationell ämneskonferens

Johansson, A. (2019). Human hållbarhet. Paper presented at the Hållbarhet/Ekokritik, Umeå, 12–13 september, 2019

Johansson, A. & Jönsson, M. (2019). "Jag ska halvera mitt allvar, till hundra procent" : Om ironi och solidaritet i Bob hunds sångtexter. Paper presented at the Sången, sångaren, situationen – nya perspektiv på sångtexter, Umeå, 24-25 september, 2019

Johansson, A. (2019). Vardagsspråk: Andliga språkspel och gåtfulla materialiteter? : Moi, Wittgenstein, de Man, Morton. Paper presented at the Bortom misstankens hermeneutik. Hur läser vi? Hur undervisar vi? 10–11 oktober, Umeå

Johansson, A. (2018). Att okontrollera: Serialism, slump, eller ironisk fågelsång? : Adorno om Mahler, Boulez och Cage. Paper presented at the Workshop om Theodor W Adornos Mahler: En musikalisk fysionomi Södertörns högskola, 15 november, 2018

Johansson, A. (2018). Översättningar : Det estetiska, det posthumana och det interdisciplinära. Paper presented at the Det moderna som parentes. Litteraturvetenskapens nya utmaningar, Linköping, 11–13 april, 2018

Johansson, A. (2018). Översättningar, förståelse och (kanske) (o)hållbarhet. Paper presented at the Forskningskonferens i Åbo den 15 maj 2018 Litteraturvetenskapen vid Mittuniversitetet, Umeå universitet och Åbo Akademi

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2009). Reading normalized knowledge production from a feminist perspective – a case study. In Challenging Education - Feminist and anti-oppressive perspectives on teaching and learning. Nordic conference on feminist pedagogies, Uppsala, Sweden, 14th - 16th of June 2009.

Doctoral theses

Johansson, A. (2000). Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik.. Dis. Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 2000 (Stockholm studies in history of literature : )

The page was updated 3/26/2024