Ida Johansson

Universitetsadjunkt|Lecturer

Publications

Reports

Johansson, I. (2012). Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete : en enkätstudie om inspektion som styrning. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2012:2).  

The page was updated 5/7/2021