Karin Jarnkvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Jarnkvist, K. (2023). Articulations of 'Funeral' in Swedish Newspapers During the Covid-19 Pandemic. Omega,    

Jarnkvist, K. (2023). Critical-feminist studies of funerals : A way to grasp the rite's complexity. Approaching Religion, vol. 13: 1, pp. 138-152.  

Jarnkvist, K. (2021). Using intersectional perspectives in the studies of non-religion ritualization. Religions, vol. 12: 1    

Jarnkvist, K. (2020). Intersectional perspectives of house owner narratives on climate risks. Journal of Risk Research, vol. 23: 9, pp. 1211-1224.    

Jarnkvist, K. (2019). Childbearing and Marriage : Investigating the Importance of Context for Meaning-Making of First-Time Marriage. Marriage and Family Review, vol. 55: 1, pp. 38-58.    

Jarnkvist, K. (2019). Fluid Positions and Changing Strategies : A Narrative Analysis of How Parents Exposed to Intimate Partner Violence Talk about Their Contact with Social Services. Nordic Social Work Research, vol. 9: 2, pp. 172-183.    

Jarnkvist, K. (2019). Narratives on ritual transfer : An interview study about the creation of civil ceremonies in today's Sweden.. Nordic Journal of Religion and Society, vol. 32: 2, pp. 106-116.    

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2019). Stories of Victimization : Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Journal of Interpersonal Violence, vol. 34: 21-22, pp. 4687-4712.  

Jarnkvist, K. (2013). ”Som på film” : Filmens betydelse för brudpars berättelser om sina bröllop. Svensk kyrkotidning, : 4, pp. 70-72.

Books

Jarnkvist, K. & Koivunen Bylund, T. (2012). Ringar på vattnet : Svenska kyrkans arbete med barn och unga i Härnösands stift 2006-2011. Härnösand : Härnösands stift

Chapters in books

Jarnkvist, K. & Davidsson Bremborg, A. (2022). Sociologiska perspektiv på riter. In Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. Gleerups Utbildning AB.

Jarnkvist, K. & Nordbäck, C. (2021). Inledningskapitel. In Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker : en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 3-15.

Jarnkvist, K. (2021). Kritiska studier av livscykelriter. In Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker : en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 43-50.

Jarnkvist, K. (2020). Rit och ritualisering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. In Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Makadam Förlag. pp. 62-77.

Jarnkvist, K. (2020). Skapande av plats, mening och identitet i ritdeltagares berättelser om borgerlig ritualisering. In Rituella rum och heliga platser : Historiska, samtida och litterära studier. Artos & Norma bokförlag (Studies on the Religious History of the North). pp. 133-158.

Jarnkvist, K. (2020). "Vi löste alla världsproblem när vi gick där och mockade" : Om djurs betydelse för våldsutsattas livsvillkor. In Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering : Ett globalt problem i lokal kontext. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 37-45-.  

Jarnkvist, K. & Klingenberg, M. (2019). Religion i relation. In Unga och religion : troende, ointresserade eller neutrala?. Malmö : Gleerups Utbildning AB. pp. 91-108.

Jarnkvist, K. (2018). Reflektioner över dop, vigsel och begravning.. In Nyckeln till Svenska kyrkan : en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2018. Uppsala : Svenska Kyrkan (Nyckeln). pp. 7-17.  

Jarnkvist, K. & Gillander Gådin, K. (2015). Exposure to physical violence among senior high school students: An analysis of class and gender. In Being young in a neoliberal time : Transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 79-89.

Jarnkvist, K. (2013). "Just like in the movies" : The effect of popular culture on brides' and grooms' stories about their weddings. In Mobilizing gender research : challenges and strategies. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 111-122.

Jarnkvist, K. (2010). En sång för vår son : Barnets betydelse i bröllopssamman­hanget.. In Och han tog dem i famnen : Texter om barn i kyrka och teologi.. Uppsala : Svenska kyrkan (Forskning för kyrkan). pp. 7-23.  

Collections (editor)

Jarnkvist, K. (ed.) & Nordbäck, C. (ed.) (2021). Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 15).  

Jarnkvist, K. (ed.) & Molin, A. (ed.) (2016). Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 9).  

Conference papers

Jarnkvist, K. (2022). Emerging rituals in secular societies : Performing of non-religion, religion and beyond. Paper presented at the Mini-conference at Agder University related to the Complexity and Beyond project. September 22-23, 2022.

Jarnkvist, K. (2022). Using intersectional perspectives in the studies of non-religion ritualization. Paper presented at the The Nordic Conference on Sociology of Religion (NCSR). August 17-19, 2022

Jarnkvist, K. (2021). Religious and Secular Identity Construction in Non Religion Ritualisation. In Religion in Global/Local Perspective : Diffusion, Migration, Transformation.

Jarnkvist, K. (2021). Ritualization Beyond Binaries : an Analysis of Positioning in Ritual Narratives.. In Beyond Binaries in the Sociology of Religion.

Jarnkvist, K. (2019). Childbearing and Marriage : Investigating the Importnce of Context for mening making of First-time Marriage. Paper presented at the European Sociologial Association conference, Manchester/UK, 20-23 August 2019

Jarnkvist, K. (2019). Fluid Positions and Changing Strategies : A Narrative Analysis of How Parents Exposed to Intimate Partner Violence Talk about Their Contact with Social Services. Paper presented at the III European Conference on Domestic Violence (ECDV), Oslo, Norway, 1-4 September, 2019

Jarnkvist, K. & Giritli Nygren, K. (2019). The gendered and gendering of rural refugee reception : Voluntary (older) women’s labour and Church initiatives. Paper presented at the G19: Rethinking Knowledge Regimes - Solidarities and Contestations, Göteborg, 7-9 oktober, 2019

Jarnkvist, K. (2018). House owners’ narratives on climate related risks : An intersectional analysis. Paper presented at the SRA-E 2018: Risk & Uncertainty – From Critical Thinking to Practical Impact, Mid Sweden University, Östersund, Sverige, 18-20 juni, 2018

Jarnkvist, K. (2018). Platsens betydelse vid borgerlig ritualisering. In REHN, 6-7 september 2018 i Umeå, Sverige..

Brännström, L. & Jarnkvist, K. (2017). Stories of Victimization: Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Paper presented at the II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 September 2017

Jarnkvist, K. & Bellman, L. (2016). Narratives of climate risks in relation to housing. Paper presented at the Åre Risk Event, 14-16 June 2016, Åre, Sweden.

Doctoral theses

Jarnkvist, K. (2011). När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop. Dis. Umeå : Umeå universitet, 2011 (Forskning för kyrkan, Svenska kyrkans forskningsserie : 17)

Reports

Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2018). Försäkringsbranschen och klimatförändringen - Kort- och långsiktiga konsekvenser av småhusägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen : Slutrapport. Sundsvall/Östersund :

Jarnkvist, K. (2018). ”Man vill ändå behålla traditionen liksom” : En intervjustudie om borgerliga vigslar, begravningar och namngivningsceremonier. Uppsala Universitet  

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Våldsutsattas upplevelser av kontakten med myndigheter : En intervjustudie med vuxna personer utsatta för våld i nära relationer i Västernorrland. Sundsvall : Mid Sweden University  

Jarnkvist, K. (2015). Kampanj R - Kunskapsbanken : Våldsutsattas upplevelser av uppbrott och kontakter med myndigheter.  

The page was updated 11/10/2022