Jan Perselli

Save favourite

Publications

Chapters in books

Perselli, A. & Perselli, J. (2015). Visa eller undervisa. In Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga Biblioteket. pp. 79-92.  

Perselli, J. (2009). Vem bryr sig om fostret? : Fostersyn i svensk rätt. In Den svårlösta konflikten : Om den ofödda människan. Stockholm : Veritas. pp. 143-167.

Perselli, J. (1994). Är abort hälsofrämjande : Aborternas plats i hälso- och sjukvården. In Öppningar och farhågor : Fjorton humanister om hälsa, sjukdom och hälsofrämjande. Linköping : Tema hälsa i samhället, Linköpings universitet (Studies on Health and Society).

Perselli, J. (1993). Abort och kontraintuitioner i myndighetstexter. In Sju doktorander. Essäer om hälsa, livskvalitet, vård och vårdbehov. Linköping : Institutionen för Tema, tema Hälso- och sjukvården i samhället, Universitetet i Linköping. (Meddelande / Tema Hälso- och sjukvården i samhället, Universitetet i Linköping).

Conference papers

Billmayer, J. , Perselli, J. & Berg, G. (2013). Good and evil teachers – teaching and leading in the movie Hets. Paper presented at the NERA 2013, Reykjavik, March 7th-9th 2013

Perselli, J. (2001). Postgraduate Education – Aspects of Importance : Postgraduate Education in Europe – Past, Present and Future. Högskoleverket, Linköping 010503–05.

Doctoral theses, monographs

Perselli, J. (1998). Fostersyn i svensk rätt. Dis. Linköping : tema, 1998 (Linköping studies in arts and science : 170)

Reports

Perselli, J. (2015). Redovisning av projektet E-lärande vid biblioteket : En något utökad och varsamt reviderad version. (Utbildningsvetenskapliga studier 2015:1).  

Berg, G. , Andersson, F. , Bostedt, G. , Perselli, J. , Sundh, F. & Wrede, C. (2015). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2015:2).  

Berg, G. , Andersson, F. , Bostedt, G. , Novak, J. , Perselli, J. , Sundh, F. & Wede, C. (2014). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering. Stockholm : Fritzes (Statens Offentliga Utredningar 2014:5 bil. 3).  

Perselli, J. (2000). Doktorander om forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, hösten 1999. Linköping : Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet (Rapportserie / FIlosofiska fakulteten, Linköpings universitet 16).

Perselli, J. (2000). Handledare om forskarutbildning : En undersökning av hur professorer och docenter ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1999. Linköping : Tekniska högskolan, Linköpings universitet (Tekniska högskolans rapporter 2).

Perselli, J. (1999). Doktorander om forskarutbildning : En undersökning av hur nydisputerade och doktorander ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1998. Linköping : Tekniska högskolan, Linköpings universitet (Rapport från FoFu-nämnden vid LiTH 1).