Jonny Bergman | miun.se

Jonny Bergman

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Department: Department of Psychology and Social Work (PSO)
  • Telephone: +46 (0)10-1428093
  • Email: jonny.bergman@miun.se
  • Room number: P2116
  • Location: Östersund
  • Employee in the subject: Social Work

Research projects

Finished

Immigration to work

Publications

Articles in journals

Wall, E. & Bergman, J. (2021). Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg : Tid och temporalitet i narrativt meningsskapande under den första tiden av coronapandemin. Sociologisk forskning, vol. 58: 1-2, pp. 15-32.    

Wall, E. , Selander, J. & Bergman, J. (2019). Makt och motstånd i rehabiliteringsprocessen : Sanningen om tidig återgång i arbete utmanad. Sociologisk forskning, vol. 56: 3-4, pp. 289-309.    

Chapters in books

Bergman, J. & Wall, E. (2017). Ålder och funktionalitet : om vuxna barns ansvarstagande för ensamboende föräldrars trygghet. In Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund : Studentlitteratur. pp. 183-196.

Bergman, J. (2014). Emotions and Privilege : Investigating Privileging in Relation to Asylum Seekers. In Walking Beside : Challenging the Role of Emotions in Normalization. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 84-95.

Fahlgren, S. & Bergman, J. (2013). Analysing the doing of ‘privilege’. On normalization and privileging in relation to the situation for asylum seekers in Sweden.. In Mobilizing gender research. Challenges and strategies. Sundsvall : Forum för genusvetenskap (Forum för genusvetenskaps skriftserie).

Doctoral theses, monographs

Bergman, J. (2010). Seeking Empowerment - Asylum-seeking refugees from Afghanistan in Sweden. Dis. Umeå : Department of Sociology, Umeå University, 2010 (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet : 64)

The page was updated 5/7/2021