Ina Knobblock

Ina Knobblock (she/her) is a Sámi and Tornedalian feminist scholar. Her dissertation Writing-Weaving Sámi Feminisms: Stories and Conversations (2022) explores, illuminates, and analyses Sámi feminist knowledges. Research interests include Sámi and Indigenous feminisms, Indigenous relationality and resurgence, the intersections of gender and Indigeneity, and Indigenous and creative writing methodologies. Knobblock works as an associate professor in gender studies at Gaskeuniversiteete/Mid Sweden University. She teaches primarily at the Genusvetenskap A, B & C [Gender Studies A, B & C] and the courses Urfolksfeminismer [Indigenous feminisms] and Klimatfeminism [Climate feminism].

Publications

Articles in journals

Kawesa, V. , Vlachou, M. , Knobblock, I. , Koobak, R. , Mehrabi, T. , Tlostanova, M. & Lykke, N. (2023). Loving Coalitions : Seven Texts on Feminist Resistance. Janus Unbound: Journal of Critical Studies, vol. 3: 1, pp. 28-63.  

Kawesa, V. , Knobblock, I. , Vlachou, M. , Koobak, R. , Mehrabi, T. , Tlostanova, M. & Lykke, N. (2023). The magic of feminist bridging : A mosaic of anti-racist speech bubbles about Othering in Swedish Academia. Kvinder, Køn og Forskning, vol. 36: 2, pp. 147-161.  

Knobblock, I. (2021). Att skriva från gränslandet : dekoloniala berättelser från Sábme. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 30: 1  

Knobblock, I. & Stubberud, E. (2021). Bortom gränserna : Ett brevsamtal om språk, tillhörighet och dekolonisering. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 42: 4, pp. 5-30.

Tlostanova, M. , Thapar-Björkert, S. & Knobblock, I. (2019). Do We Need Decolonial Feminism in Sweden?. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 27: 4, pp. 290-295.  

Knobblock, I. & Kuokkanen, R. (2015). Decolonizing Feminism in the North : A Conversation with Rauna Kuokkanen. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 23: 4, pp. 275-281.  

Knobblock, I. , Hvengård-Lassen, K. & Andersen, A. (2015). Editors’ introduction to Pia Arke. Arctic Hysteria 1997. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 23: 4, pp. 313-314.

Knobblock, I. , Andersen, A. & Hvenegård-Lassen, K. (2015). Feminism in Postcolonial Nordic Spaces. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 23: 4, pp. 239-245.  

Chapters in books

Knobblock, I. & Höglund, J. (2022). ”Im sïjhth årrodh naan bahha cirkusdjur – Jag vill inte vara ett jävla cirkusdjur” : Dekolonisering av det etnografiska skådespelet i Sameblod. In Bilder av ras i svensk visuell kultur. Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA Konferenser). pp. 73-88.    

Knobblock, I. (2022). Sámi feminist conversations. In The Sámi World. Routledge. pp. 535-550.

Doctoral theses

Knobblock, I. (2022). Writing-Weaving Sámi Feminisms : Stories and Conversations. Dis. (Comprehensive summary) Lund University, 2022  

Other

Knobblock, I. (2021). Urfolksfeminism (Nationalencyklopedin).

Knobblock, I. (2018). Omläsningen : om Annica Wennströms Lappskatteland (Tidskriften Provins, 3, ss. 54–58).

Knobblock, I. (2017). Elsa Laula - samisk kamp på liv och död (Mana : antirasistisk tidskrift, 2-3, ss. 50–51.).

The page was updated 2/16/2024