KG Karlsson

Save favourite

Publications

Articles in journals

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. , Lenner, L. & Lundgren, M. (2017). Boys' and Girls' written responses to PISA science questions. NorDiNa, vol. 13: 2, pp. 149-162.    

Åberg-Bengtsson, L. , Karlsson, K. G. & Ottosson, T. (2017). “Can There be a Full Moon at Daytime?” : Young Students Making Sense of Illustrations of the Lunar Phases. Science Education, vol. 101: 4, pp. 616-638.  

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Sørensen, H. (2017). The role of questions in the science classroom : how girls and boys respond to teachers' questions. International Journal of Science Education, vol. 39: 4, pp. 433-452.  

Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Karlsson, K. (2017). Verkliga vardagssammanhang i årskurs 4 eller kontextlös kunskap i årskurs 8? : Everyday life context in grade 4 or knowledge without context in grade 8. NorDiNa, vol. 13: 1, pp. 36-51.  

Westman, A. & Karlsson, K. G. (2016). Does every cell get blood? Young students’ discussions about illustrations of human blood circulation. European Journal of Science and Mathematics Education, vol. 4: 2, pp. 161-175.    

Eliasson, N. , Sørensen, H. & Karlsson, K. G. (2016). Teacher-Student Interaction in Contemporary Science Classrooms : Is Participation Still a Question of Gender?. International Journal of Science Education, vol. 38: 10, pp. 1655-1672.  

Davidsson, E. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2013). Trender och likvärdighet : Svenska elevers resultat på PISA naturvetenskap i en internationell jämförelse. Utbildning och Demokrati, vol. 22: 3, pp. 37-52.    

Oscarsson, M. & Karlsson, K. G. (2011). Health Care or Atom Bombs : Interest profiles in science among 15-year old students in Sweden. NorDiNa, vol. 7: 2, pp. 190-201.    

Oscarsson, M. , Jidesjö, A. , Karlsson, K. G. & Strömdahl, H. (2009). Science for all or science for some : What Swedish science students want to learn about in secondary science and technology and their opinions on science lessons.. NorDiNa, vol. 5: 2, pp. 213-229.    

Oscarsson, M. , Jidesjö, A. , Strömdahl, H. & Karlsson, K. G. (2009). Science in society or science in school : Swedish secondary teachers' beliefs about science and science lessons compared with what their students want to learn. NorDiNa, vol. 5: 1, pp. 18-34.    

Edvardsson, S. & Karlsson, K. (2008). Spin axis variations of Mars: numerical limitations and model dependences. Astronomical Journal, vol. 135: 4, pp. 1151-1160.  

Åström, M. & Karlsson, K. (2007). Using hierarchical linear models to test differences in Swedish results from OECD's PISA 2003 : Integrated and Subject-specific science education. NorDiNa, : 2, pp. 121-131.    

Books

Taube, K. , Ingemansson, I. , Pettersson, A. & Karlsson, K. G. (2004). PISA 2003 [svenska femtonåringars prestationer i internationellt perspektiv]. Sth : Skolverket (Skolverkets rapport 254).

Karlsson, K. G. & Oscarsson, M. (2003). Lärande i arbetet : bilder från några skolutvecklingsprojekt. Härnösand : Härnösand Color Tryck

Chapters in books

Oskarsson, M. & Karlsson, K. G. (2017). Pisa ur ett forskarperspektiv. In Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm : Natur och kultur. pp. 45-61.

Karlsson, K. G. , Kjaernsli, M. , Lie, S. & Åström, M. (2006). Scientific Literacy and Educational Reforms in Norway and Sweden . In Northern Lights on PISA 2003 : a reflection from the Nordic countries. (TemaNord). pp. 267-.

Karlsson, K. G. & Oscarsson, M. (2002). Fysik i ingenjörsutbildningen. In Sju ämnesdidaktiska artiklar. Härnösand : Institutionen för humaniora, Mitthögskolan. pp. 33-50.

Conference papers

Åström, M. , Karlsson, K. , Hummelgård, M. & Olin, H. (2007). Building a Scanning Tunneling Microscope : A Continuing Project in an Engineering Physics Program (poster). In Proceedings of CONASTA 56 and ICASE 2007 World Conference on Science and Technology Education, 8 – 12 July 2007 The Sheraton Hotel and Mercedes College, Perth, Western Australia.. pp. 113--114.

Åström, M. , Hummelgård, M. , Olin, H. & Karlsson, K. G. (2006). Project as a way to integrate science at university level. In Third Scandinavian Symposium on research in science education.

Ingemansson, I. , Pettersson, A. , Törnroos, J. & Karlsson, K. G. (2005). Mathematics and scince in PISA 2003 from a Swedish perspective.

Åström, M. & Karlsson, K. (2005). Vad har hänt med naturvetenskapen? Några svenska resultat från PISA 2003..

Karlsson, K. G. (2002). Läsande och naturvetenskap - några resultat från den svenska PISA-undersökningen : Nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen.

Karlsson, K. G. & Molander, B. O. (2002). Vilken naturvetenskap är svenska elever bra på? Några resultat från PISA-undersökningen : Rikskonferens i didaktik.

Manuscripts

Hummelgård, M. , Åström, M. , Karlsson, K. G. & Olin, H. Student-built Scanning-Tunneling-Microscope used in CDIO project oriented course.

Reports

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2014). PISA 2012 - Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 406).  

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).

Ingemansson, I. , Karlsson, K. G. , Oscarsson, M. , Pettersson, A. & Taube, K. (2007). PISA 2006 : 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 306).