Anna Olovsdotter Lööv

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Hoffart, A. R. , Jers, J. & Olovsdotter Lööv, A. (2020). Den postdoktorala situationen för genusdoktorer : vad händer efter festen?. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 41: 3, pp. 91-93.  

Olovsdotter Lööv, A. (2020). "Vi gör det på vårat sätt" : Pride på *bygd, av-urbanisering och de-centrering av hbtq-frågor.. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 41: 4, pp. 89-112.    

Liliequist, E. , Olovsdotter Lööv, A. & Wimark, T. (2019). Ett forskarsamtal om queer och *bygd. Lambda Nordica, vol. 24: 1, pp. 101-116.    

Liliequist, E. & Olovsdotter Lööv, A. (2019). Queer nordisk *bygd. Lambda Nordica, vol. 24: 1, pp. 11-18.    

Chapters in books

Olovsdotter Lööv, A. , Haj Brade, L. & Sjöstedt Landén, A. (2022). Inledning. In Aktivism : En antologi om arbete för social och politisk förändring. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 3-7.

Olovsdotter Lööv, A. (2022). "Och jag måste försöka påverka. Vi alla måste göra det." : En berättelse om Rebellmammornas första aktion och mamma som mobiliseringsverktyg i klimatkampen. In FGV - en jubilar i vardande : Tillsammans och på eget håll. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 39-43.

Collections (editor)

Olovsdotter Lööv, A. (ed.) , Haj Brade, L. (ed.) & Sjöstedt, A. (ed.) (2022). Aktivism : En antologi om arbete för social och politisk förändring. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet ).  

The page was updated 5/7/2021