Eva Lindahl-Toftegaard

Universitetsadjunkt|Lecturer

Publications

Articles in journals

Lindahl Toftegaard, E. (2000). How do International Institutions Select Arbitrators? : Arbitration Institute of theStockholm Chamber of Commerce (SCC Institute). Journal of International Arbitration, vol. 17: 3, pp. 157-161.

Lindahl Toftegaard, E. (1999). Val av skiljeförfarande - en jämförande översikt av den nya lagen om skiljeförfarande och Stockholms Handelskammares nya skiljedomsregler. Advokaten Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, : 5, pp. 12-14.

Lindahl Toftegaard, E. (1998). Fast Track Arbitration - Meeting the Demands of the Next Millenium. Journal of International Arbitration, vol. 5: 3, pp. 5-18.

Lindahl Toftegaard, E. (1997). Proposal to Establish a Public Procurement Ombudsman. The Public Procurement Law Review,

Books

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Studentlitteratur AB

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Stockholm : Studentlitteratur AB

Lindahl Toftegaard, E. (2018). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Studentlitteratur AB

Chapters in books

Lindahl Toftegaard, E. (2019). Offentlig upphandling. In Inköp och supply chain management : Analys, strategi, planering och praktik. Stockholm : Studentlitteratur AB. pp. 155-179.

Other

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Hyresundantaget vid nyproduktion : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Jäv och intressekonflikter i upphandlingar : Checklista : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Krav på företag som lämnar anbud i grupp : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Nya lagändringar från 1 juli.

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Vägledande dom från HFD - analys : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Ny lag som påverkar upphandling av livsmedel : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Nya ändringar i LOU nästa år? : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Principen om ömsesidigt erkännande slår igenom : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt - vad säger EU-domstolen? : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Uteslutning av leverantör på grund av allvarliga fel i yrkesutövningen : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Anställdas bisysslor kan innebära en risk vid upphandling : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Byte av leverantör - Högsta förvaltningsdomstolen inhämtar förhandsavgörande : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Upphandling och idéburen välfärd - analys. Stockholm : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2019). Svag ansvarskultur påverkar upphandlingar : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2018). Se upp för intressekonflikter i upphandlingar - analys : JP Infonet AB..

The page was updated 5/7/2021