Lena Lundgren

Publications

Conference papers

Warne, M. , Pettersson, K. , Lundgren, L. & Lif, U. (2024). Supported Education som pedagogiskt stöd när studenters psykiska ohälsa ökar. Paper presented at the NU2024, Umeå universitet, 17-19 juni, 2024

Lundgren, L. & Ottestig, A. T. (2022). DIGIFLEX - from flexible and digital courses to an overall networked learning perspective on digital course design. In Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Barros de Alcantara Hamrin, S. & Lundgren, L. (2017). Strategic Communication : A Concept as an Instrument of Change. Paper presented at the EUPRERA 2017, CONGRESS LONDON, 12-14 October, 2017

Lundgren, L. (2009). Intranätprojektet som blev "uppdraget i vägrenen" : Medarbetarkommunikationen kring ett nytt intranät. Paper presented at the NordMedia09. 19:e Nordiska forskarkonferensen för Medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstad, 13-15 augusti, 2009  

Lundgren, L. (2006). Makten över intranätet : en kartläggning av forskningen kring intranät ur ett kommunikationsperspektiv. In Communiqué 2006. Sundsvall : . pp. 84--107.  

Reports

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).  

The page was updated 5/7/2021