Linda Eriksson

Save favourite

Publications

Chapters in books

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2014). Om demokrati, lärande och elevers delaktighet i svensk skola. In Skolan ut ur krisen : en forskarantologi om framtidens utbildningspolitik. Stockholm : Tankesmedjan Tiden. pp. 79-92.

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2012). Elevinflytande och ledarskap i skolan. In Lärare som ledare. : I och utanför klassrummet.. Lund : Studentlitteratur. pp. 271-290.

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande. In Utvärdering och bedömning i skolan : För vem och varför?. Stockholm : Natur och kultur. pp. 121-142.

Conference papers

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2014). Elevinflytande som didaktik : Om demokrati, lärande och makt i svensk skola. Paper presented at the Arbetarrörelsens forskarnätverk, årskonferens 2014 En skola i kris? Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet, 3-4 april 2014, Åkersberga.

Eriksson, L. & Boström, L. (2013). How to Understand Learning Styles and Strategies in the Light of the Paradox between Individual and Collective Learning. In Building Learning Capacity for Life.. pp. 100--119.

Eriksson, L. (2011). Studying the boundaries of pupil influence in Swedish schools. Paper presented at the Oxford Ethnography and Education Conference

Reports

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag : en studie av fyra skolor. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2011:1).