Lotta Brännström

Save favourite

Publications

Articles in journals

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Stories of Victimization : Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Journal of Interpersonal Violence,  

Collections (editor)

Brännström, L. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2017). Disrupted Stories. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 11).    

Conference papers

Brännström, L. , de Lange, N. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Mitchell, C. , Moletsane, R. & Nyhlén, S. (2017). Picturing rurality and its gendered dimension – South Africa vs Sweden. Paper presented at the The IVSA Conference, Montreal, June 18-22, 2017.

Brännström, L. & Jarnkvist, K. (2017). Stories of Victimization: Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Paper presented at the II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 September 2017

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Lived biographies of changing integration regimes : Migrant narratives ofinstitutional support and labor market in/exclusion in Sweden. Paper presented at the the 18th Nordic Migration Conference, Oslo, 11-12 August, 2016

Other

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Röster som borde höras : migranters syn på integrationspolitik. Sundsvall (Sundsvalls tidning).  

Reports

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Invandring till jobb : Mottagande och etablering bland utrikes födda i Västernorrlands län. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2016:1).  

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Våldsutsattas upplevelser av kontakten med myndigheter : En intervjustudie med vuxna personer utsatta för våld i nära relationer i Västernorrland. Sundsvall : Mid Sweden University