Magnus Perlestam

Professor|Professor

  • Professional title: Professor
  • Academic title: Professor
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428256
  • Email: magnus.perlestam@miun.se
  • Room number: MD407
  • Location: Sundsvall
  • Employee in the subject: History

Publications

Articles in journals

Perlestam, M. (2015). Strider och preventiva åtgärder vid marsch den karolinska armén, åren 1700-1709. Karolinska förbundets årsbok,

Perlestam, M. (2013). Aktioner mot svenska boplatser under det stora nordiska kriget, åren 1702-1709. Karolinska förbundets årsbok,

Perlestam, M. (2013). Belägringen av Jamo fästning. Karolinska förbundets årsbok,

Perlestam, M. (2013). Den karolinska soldatens boende under det stora nordiska kriget, åren 1702-1709. Karolinska förbundets årsbok, , pp. 123-144.

Perlestam, M. (2012). The Face of Disobedience : Obedience and insubordination in a military environment in the reign of King Charles XII of Sweden. Scandinavian Journal of History, vol. 37: 3, pp. 317-328.  

Perlestam, M. (2011). Logistiska uppdrag och strider i den karolinska armén, 1701-1709. Karolinska förbundets årsbok, , pp. 71-94.

Perlestam, M. (2004). Ringa prof av behjärtad soldat. : Mod, plikt och heder i en marin krigsrätt vid slutet av 1600-talet. Forum navale : skrifter, vol. 60, pp. 15-81.

Perlestam, M. (2003). Jag lovar och svär : Ett plikttroget beteende i de förnyade sjöartiklarna år 1685. Militärhistorisk Tidskrift, , pp. 157-220.

Andresson, H. & Perlestam, M. (2001). Sodomiter inför rätta : Sexuellt avvikande inför militär domstol i början av 1700-talet. Karolinska förbundets årsbok, vol. 2001, pp. 91-113.

Perlestam, M. (1988). Bönder i rörelse : gårdsbruksansvarigas flyttningar i Sverige 1545-1620. Scandia, : 2, pp. 217-234.

Books

Perlestam, M. (2018). Det lilla kriget : Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702-1709. Nordic Academic Press

Perlestam, M. (2008). Lydnad. : I karolinernas tid. Lund : Nordic Academic Press

Chapters in books

Perlestam, M. (2018). Enemy actions on Swedish Encampments during the Great Northern War, 1702-1709. In The Great Northern War : New Perspectives. Syddansk Universitetsforlag. pp. 51-68.

Perlestam, M. (2017). Den karolinske soldatens syn på mod. In Mod i strid och filosofi. : Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Lund : Nordic Academic Press. pp. 123-150.

Perlestam, M. (2015). Fighting for logistics : The Swedish Experience. In Northern War Compendium, vol 1. S:t Louis, USA : THGC publishing. pp. 304-.

Perlestam, M. (2010). Ett danskt strandhugg år 1716. In Karolinska förbundets årsbok. Stockholm : Karolinska förbundet (Karolinska förbundets årsbok).

Perlestam, M. (2004). Såsom en skyldig och oförfärad soldat och Tjänare : Mod i Karl XI:s krigsartiklar. In Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Inst. för kultur och humaniora, Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). pp. 227-.

Perlestam, M. (2003). "Fienden hade doch intet att attaquera med" : Den karolinske krigarens syn på ett modigt beteende. In Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka. Stockholm : Almqvist & Wiksell. pp. 190-.

Perlestam, M. (2002). "Hans skor är för stora och hans mössa är för trång" Lund 2002 . : den svenske beredskapssoldatens vardag i skuggan av det andra världskriget. In Tid och tillit : en vänbok till Eva Österberg. Stockholm : Atlantis. pp. 275-289.

Perlestam, M. (1997). "Ogifta Kristin brukar - har intet folck sig till hielp" : änkor, hustrur och pigor som gårdsförvaltare. In Jämmerdal och fröjdesal : kvinnor i stormaktstidens Sverige. Stockholm : Atlantis.

Perlestam, M. (1990). Ägarsituationen i Kviinge socken 1670-1680. In Göinge hembygdsförenings årsbok 1990. Broby : Göinge hembygdsförening (Göinge hembygdsförenings årsbok).

Collections (editor)

Nydahl, E. (ed.) & Perlestam, M. (ed.) (2012). Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora 1).  

Perlestam, M. (ed.) (2001). Genusperspektiv i Historia : Metodövningar. Lund : Studentlitteratur

Conference papers

Perlestam, M. (2013). Logistics operations during the Great Northern War. Paper presented at the War and Warfare in Northern Europe 1550-1721

Perlestam, M. (2013). Logistics operations in wartime : the Swedish Army, 1701–1709. Paper presented at the War and Warfare in Northern Europe 1550-1721 Symposium; University of Aberdeen, Aberdeen, UK; 2nd Mar 2013

Doctoral theses, monographs

Perlestam, M. (1998). Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? : Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820. Dis. Lund : Univ, 1998

The page was updated 5/7/2021