Marcus Lauri

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Department: Department of Psychology and Social Work (PSO)
  • Email: marcus.lauri@miun.se
  • Location: Östersund

Publications

Articles in journals

Linander, I. , Lauri, M. & Lauri, J. (2021). Mindre rum, nya gränser och kollektivets underminering. Det nazistiska hotet mot HBTQ-rörelsen. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 42: 2-3, pp. 108-128.  

Linander, I. , Lauri, M. , Alm, E. & Goicolea, I. (2021). Two Steps Forward, One Step Back : A Policy Analysis of the Swedish Guidelines for Trans-Specific Healthcare. Sexuality Research & Social Policy, vol. 18: 2, pp. 309-320.    

Lauri, M. & de los Reyes, P. (2021). Vad hände sen? Våld, trygghet och tankar omen annan framtid efter oroligheterna i Husby 2013. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, : 13, pp. 51-70.  

Lauri, M. & Jönsson, J. H. (2020). Rustad för morgondagen? : Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 27: 3-4, pp. 269-290.  

Lauri, M. , Fanni, M. , Järpvall, C. & Paulsson, A. (2019). Gränser, mikropraktiker och våld : Vänstern och byråkratin. Fronesis, : 62-63

Lauri, M. (2019). Mind your own business : technologies for governing social worker subjects. European Journal of Social Work, vol. 22: 2, pp. 338-349.    

Lauri, M. (2019). Motivational interviewing as governmentality : Shaping victims of men’s violence into responsible subjects?. NORA, vol. 27: 2, pp. 112-124.    

Lundgren, M. (2008). Bakom lås och bom. Mana, : 5

Chapters in books

Jönsson, J. H. & Lauri, M. (2021). Vision för social förändring : strategier för en kritisk och radikal socionomutbildning. In Socialt arbete - rörelse, motstånd, förändring. Studentlitteratur AB. pp. 131-152.

Lauri, M. (2018). Markets, managers and machines : rationalising social work.. In Neoliberalism and social work in Nordic welfare states. London : Taylor & Francis. pp. 101-113.

Lauri, M. (2016). Vad är problemet med Husby?. In Bortom kravallerna : konflikt, tillhörighet och representation i Husby. Stockholm : Stockholmia förlag (Monografier utgivna av Stockholms stad). pp. 103-133.

Lundgren, M. (2011). Diskurser om mansvåld : reflektioner från en spegel. In Våldets topografier : betraktelser över makt och motstånd. Stockholm : Bokförlaget Atlas.

Dahl, A. & Lundgren, M. (2006). Sunt förnuft : en fokusgruppstudie om lärares syn på värdegrundsarbete. In Utbildningens dilemma : Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Stockholm : Fritzes offentliga publikationer (Statens offentliga utredningar).

Doctoral theses, monographs

Lauri, M. (2016). Narratives of governing : rationalization, responsibility and resistance in social work. Dis. Umeå : Umeå universitet, 2016  

Other

Lauri, M. (2016). Styrningen av socialt arbete skapar distans ().  

Lauri, M. , de los Reyes, P. , Hörnqvist, M. , Boreus, K. , Estrada, F. , Flyghed, J. , González Arriagada, A. & Lundström, M. (2014). Punktinsatser räcker inte för förorterna.  

Reports

Lauri, M. , Mitander, T. & Rönnblom, M. (2022). Consultants, competition and commodification : government procurement of knowledge. Mittuniversitetet (Skrifter i socialt arbete och välfärd/ Studies in Social Work and Welfare 1).  

de los Reyes, P. , Hörnqvist, M. , Boréus, K. , Estrada, F. , Flyghed, J. , González Arriagada, A. , Lundgren, M. & Markus, L. (2014). "Bilen brinner... men problemen är kvar" : Berättelser om om Husbyhändelserna i maj 2013. Stockholm : Stockholmia förlag  

De los Reyes, P. & Lundgren, M. (2011). I betraktarens ögon : Hur uppfattas den etniska diskrimineringen av fackligt förtroendevalda inom olika LO-förbund?. Stockholm : LO

The page was updated 5/7/2021