Maria Warne

Maria Warne

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Academic title: Senior Lecturer
  • Department: Department of Health Sciences (HLV)
  • Telephone: 010-142 86 78
  • Email: maria.warne@miun.se
  • Room number: P1621
  • Location: Östersund
  • Research centers: Forum för Genusvetenskap
  • Employee in the subject: Public Health Science, Rehabilitation Science

Publications

Articles in journals

Kostenius, C. & Warne, M. (2020). Främja psykisk hälsa : elevers erfarenheter och förslag visar vägen för skolan. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 05 och 06, pp. 847-865.    

Warne, M. , Svensson, Å. , Tirén, L. & Wall, E. (2020). On Time : A Qualitative Study of Swedish Students’, Parents’ and Teachers’ Views on School Attendance, with a Focus on Tardiness. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17: 4    

Misund Dahl, B. , Buch Mejsner, S. , Eklund Karlsson, L. , Kostenius, C. , Laverack, G. , Myglegaård Andersen, H. , Warne, M. & Lidmark, J. (2020). The Nordic perspective on migration and empowerment. Health Promotion International,    

Lieblein, V. S. D. , Warne, M. , Huot, S. , Rudman, D. L. & Raanaas, R. K. (2018). A photovoice study of school belongingness among high school students in Norway. International Journal of Circumpolar Health, vol. 77: 1    

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2018). Energy drink consumption predicts norm-breaking behavior in Swedish adolescents. European Journal of Public Health, vol. 28, pp. 331  

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2018). Photovoice as a method for increasing Swedish high school girls' wellbeing and school achievement. European Journal of Public Health, vol. 28, pp. 385-385.

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, pp. 67-79.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2017). Participation and support – associations with Swedish pupils’ positive health. International Journal of Circumpolar Health, vol. 76: 1    

Warne, M. , Siandinovic, K. , Berman, A. H. , Källmén, H. & Vinberg, S. (2017). Risky consumption of alcohol and drugs among employees at ski resorts. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 34: 3, pp. 201-216.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2014). Adaptation and validation of a positive health scale for adolescents. Social Indicators Research, vol. 119: 2, pp. 1079-1093.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. & Snyder, K. (2013). Photovoice: An opportunity and challenge for students' genuine participation. Health Promotion International, vol. 28: 3, pp. 299-310.  

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2013). Promoting an Equal and Healthy Environment : Swedish Students' View of the Daily Life at School. Qualitative Health Research, vol. 23: 10, pp. 1354-1368.  

Books

Warne, M. (2012). Med våra ögon : en metodbok om photovoice. Östersund : Mittuniversitetet  

Warne, M. (2003). Hälsofrämjande skola : En handbok som ger fria händer. Nyköping : Landstinget Södermanland, Folkhälsoenheten    

Chapters in books

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. In Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 64-71.  

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Långt hemifrån men nära till alkohol : En studie av arbetets och kontextens betydelse för riskkonsumtion hos kvinnor och män i säsongsanställning. In Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 157-177.  

Conference papers

Asklund, H. , Ulin, M. & Warne, M. (2020). Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept. Paper presented at the NU2020, Stockholm, 7-9 oktober, 2020.

Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2019). Challenges when Photovoice is used as a research method in the school setting. Paper presented at the The 9th Nordic Health Promotion Research Conference at Roskilde University. Health: Societal responsibility or individual obligation? 12-14 June, 2019. Roskilde, Denmark

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2018). A participatory visual method for increased knowledge of Swedish high school girls’ wellbeing and school achievement. Paper presented at the The 11th European Public Health Conference EPH, Ljubljana, Slovenia, 28 November - 1 December 2018

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. In 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. , Costenius, C. & Raanaas, R. K. (2018). Challenges and possibilities with participatory visual research methods in health promotion. In 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion inthe Life Course - User Involvementin Practice and Research. Trondheim :

Warne, M. & Vinberg, S. (2017). Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt med utmaningar. Paper presented at the NORDISKE FOLKESUNDHEDSKONFERENCE, AALBORG, 22-25 augusti 2017

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2017). Is gender equality an explicit issue in Swedish high schools? Results from a photovoice study with girls in a vocational program. Paper presented at the Girlhood in the turbulent times: Gender equality as a cultural norm and social practices. Moscow, 7-8 April , 2017.

Warne, M. & Vinberg, S. (2016). Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.. In Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016. Östersund : . pp. 13--14.  

Maria, W. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2016). When health in adolescents is measured as positive health. In The 8th Nordic Health Promotion Research Conference (NHPRC).

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Alcohol use among seasonal employees in SMEs at ski resorts. In Understanding Small Enterprises (USE) Conference 2015 'A Healthy Working Life in a Healthy Business'.. pp. 721--728.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Warne, M. (2013). Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. Dis. (Comprehensive summary) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 174)  

Reports

Warne, M. (2019). ”Supported Education” - en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa.. Östersund : Mid Sweden University  

Warne, M. , Wall, E. & Svensson, Å. (2017). Närvarande elever och positiv skolmiljö för ökat välbefinnande och måluppfyllelse i skolan : Slutrapport från forskarna i projekt Hälsofrämjande skolutveckling inom ramen för Skolverkets anslag för 2016-2017.  

Warne, M. & Vinberg, S. (2015). Alkohol och droger bland säsongsanställda på turistorter. : Medarbetares svar på frågor om alkohol, droger, anställningsvillkor, förebyggande arbete och hälsa. Östersund : Mittuniversitetet