Masoud Kamali

Save favourite

Background

Masoud Kamali is professor of social work and sociology. He is currently leading the reseach area "Social work and its late modern and global challenges".

Among his major research projects is the European comparative research: "The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of 'Racial' Discrimination" in which eight European countries participated. Kamali has been the leader of the governmental inquiry into "Power, Integration and Structural Discrimination" in Sweden. Among Kamali's latest publications is the book "War, Violence and Social Justice: Theories for social work" (Ashgate, 2015)
(http://www.ashgate.com/isbn/9781472449818).

Publications

Articles in journals

Kamali, M. (2015). Avrupai bir ikilem: "Biz" ve "Onlar" kategorizasyonu. Sabah Ülkesi: üc aylik kültür-sanat ve felsefe dergisi, vol. 42: 1, pp. 32-35.

Kamali, M. (2015). Den svenska skolan är inte trygg. Fria Tidningar,  

Kamali, M. (2015). Glöm inte västs roll i skapandet av krisen. Svenska Dagbladet, , pp. 6

Kamali, M. (2015). Integration kräver politisk handlingskraft. Svenska Dagbladet,

Kamali, M. (2014). Nu krävs kamp för inkludering. Svenska dagbladet, : 141220, pp. 6

Kamali, M. , Herz, M. , Lalander, P. , Mattsson, C. , Perband, M. , Perez, E. , Sernhede, O. & Svensson, I. (2013). Socialarbetaren ska se till individens rätt. Svenska dagbladet,  

Jönsson, J. H. & Kamali, M. (2012). Fishing for development : A question for social work. International Social Work, vol. 55: 4, pp. 504-521.  

Kamali, M. (2012). Förlorade visioner. i&m invandrare & minoriteter, : 1, pp. 24-26.

Kamali, M. (2012). Multiple modernities and mass communications in Muslim countries. Global Media and Communication, vol. 8: 3, pp. 1-26.  

Kamali, M. (2007). Multiple Modernities and Islamism in Iran. Social Compass, vol. 54: 3, pp. 373-387.  

Books

Kamali, M. (2015). War, Violence and Social Justice: Theories for social work. London : Ashgate

Kamali, M. (2008). Racial Discrimination : Institutional Patterns and Politics. London : Routledge  

Kamali, M. (2006). Multiple modernities, civil society and Islam : The case of Iran and Turkey. Liverpool : Liverpool University Press

Kamali, M. (2005). Sverige inifrån : röster om etnisk diskriminering. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar 2005:69).

Kamali, M. (2003). Do-engelab-e Iran: modernitet, jame-ye madani va mobareze-ye tabaghati (The Two Iranian revolutions: Modernity, Civil Society and Class Struggle. Teheran : Nashr-e digar

Kamali, M. (2002). Kulturkompetens i socialt arbete : Om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund. Stockholm : Carlsson Bokförlag

Kamali, M. (1999). Varken familjen eller samhället : En studie av invandrarungdomars attityder till det svenska samhället. Stockholm : Carlsson

Kamali, M. (1998). Revolutionary Iran : Civil society and state in the modernization process. Aldershot : Ashgate

Kamali, M. (1997). Distorted Integration: Clientization of Immigrants in Sweden. Uppsala : Centre for Multiethnic research (Uppsala multiethnic papers 41).

Chapters in books

Kamali, M. (2014). Integration beyond multiculturalism : Social cohesion and structural discrimination in Sweden. In The Integration and Protection of Immigrants : Canadian and Scandinavian Critiques. London : Ashgate. pp. 71-84.

Kamali, M. (2013). Platsen, kulturen och arven. In Platsens mänskliga berättelser. Malmö : Universus Press. pp. 9-18.

Kamali, M. (2012). Det sociala arbetets dilemma och globala roll. In Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen : En antologi. Östersund : Mittuniversitetet (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete.). pp. 9-16.

Kamali, M. (2012). Exkludering, globala utmaningar och kultursektorns ansvar. In I valet och kvalet : Grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv. Stockholm : Riksantikvarieämbetet. pp. 75-96.  

Kamali, M. (2012). Exkludering, globala utmaningar och kultursektorns ansvar. In I valet och kvalet : Grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv. Stockholm : Riksantikvarieämnetet. pp. 67-74.  

Kamali, M. (2011). Integration och makt. In Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning. Föreningen för folkbildningsforskning. pp. 93-105.

Kamali, M. (2011). ”Integration och makt”. In Att bilda ett samhälle : Texter kring mångkultur och folkbildning. Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning..

Kamali, M. (2009). Iranian Islamic Modernities. In Multiple Modernities in Muslim Societies : Tangible Elements and Abstract Perspectives. London : Aga Khan Award for Architecture. pp. 49-66.

Kamali, M. (2009). Multiple Modernities : A Theoretical Frame. In Multiple Modernities in Muslim Societies : Tangible Elements and Abstract Perspectives. London : Aga Khan Award for Architecture. pp. 131-135.

Kamali, M. (2009). Vi och invandrarna : En jubileumsskrift för CEIFO. In Vem älskar imerforskning?. Stockholm : Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, CEIFO. pp. 41-45.

Kamali, M. (2008). Conclusion: Discrimination as a Modern European Legacy. In Identity, Belonging and Migration. Liverpool : Liverpool University Press.

Kamali, M. (2007). Making of Islamic Radicalism : Iran and Turkey. In Islam in the European Union : Transnationalism, youth and the war on terror. Karachi : Oxford University Press. pp. 251-.

Kamali, M. (2006). Middle Eastern Modernities, Islam and Cosmopolitanism. In Europe and Asia beyond east and west. London : Routledge. pp. 161-178.  

Kamali, M. (2003). Civil society and islam : A sociological perspective. In Islam, state and politics. London : Routledge (Islam : critical concepts in sociology). pp. 95-118.

Kamali, M. (2003). Immigrant Family Business and Social Integration. In Migration and labour in Europé : views from Turkey and Sweden. Istanbul : MURCIR. pp. 306-.

Kamali, M. (2003). Medialvetenskaplig krigsföring av modernismens väktare. In Oförtrutet : bildande yttringar från tjugo års bokutgivning. Stockholm : Carlsson Bokförlag. pp. 614-.

Kamali, M. & Burns, T. R. (2003). The evolution of parliaments : A comparative-historical perspective on assemblies and political decision-making. In Handbook of Historical Sociology. London : Sage Publications. pp. 417-.

Collections (editor)

Kamali, M. (ed.) (2013). Platsens mänskliga berättelser. Malmö : Universus Press

Kamali, M. (ed.) (2006). Den segregerande integrationen : Om social sammanhållning och dess hinder : rapport. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar 2006:73).

Sawyer, L. (ed.) & Kamali, M. (ed.) (2006). Utbildningens dilemma : Demokratiska ideal och andrafierande praxis : rapport. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar 2006:40).

Kamali, M. (ed.) & De los Reyes, P. (ed.) (2005). Bortom vi och dom : Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering : rapport. Stockholm : Fritzes (Statens offentliga utredningar 2005:41).

Conference papers

Kamali, M. (2013). Racism and discrimination in a neoliberal era : Challenges for social work. In  .

Kamali, M. (2003). Civilisation and Islam : Civil Society and Islam, Bryssel, May 22 - 24.

Kamali, M. (2003). Immigrant youths integration and "Racial" discrimination in Europe : "Youth and the European Integration", Oxford, november 28- 20.

Kamali, M. (2003). Poverty, Segregation and Racism : Immigrant youth integration and 'Racial' discrimination in Eourope, Bryssel, november 21-23.

Other

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Kamali, M. (2012). Reinfeldt har rätt – men det räcker inte. Stockholm : Svenska Dagbladet..  

Kamali, M. (2011). Åkesson på DN och avskedandet av Linna befäster rasismen i Sverige. Stockholm : Newsmil..

Reports

Kamali, M. (2006). Integrationens svarta bok : Agenda för jämlikhet och social sammanhållning : slutbetänkande. Stockholm : Fritze (Statens offentliga utredningar 2006:79).