Mats Deland

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Telephone: 010-142 80 34
  • Email: Mats.Deland@miun.se
  • Visitor address: Hus M, våning 4, Sundsvall.
  • Subject: History

Publications

Articles in journals

Deland, M. (2019). Om den negativa kärleken : En essä om klass och fascism. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2-3, pp. 109-119.    

Articles, book reviews

Deland, M. (2019). Ny rapport om finländska SS-frivilliga och övergreppen mot judar 1941–1943. Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, vol. 30: 1, pp. 109-113.    

Chapters in books

Deland, M. (2019). Trädgårdsstaden : En demokratisk livsmiljö. In Per O. Hallman. Stadsplanekonstens förnyare : Samfundet S:t Eriks årsbok 2019. Stockholm : Samfundet S:t Erik och Appell förlag. pp. 39-49.  

Deland, M. (2018). Emotions and the law. In International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. pp. 129-133.

Deland, M. , Klamberg, M. & Wrange, P. (2018). Introduction : historicizing international  humanitarian law. In International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. pp. 9-16.

Deland, M. (2018). The feminist origins of the Swedish Red Cross. In International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. pp. 212-224.

Segesser, D. M. & Deland, M. (2018). The lawyer as an actor in history and society. In International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. pp. 175-182.

Collections (editor)

Deland, M. (ed.) , Klamberg, M. (ed.) & Wrange, P. (ed.) (2018). International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge