Mats Blid

Save favourite

Publications

Articles in journals

Källmen, H. & Blid, M. (2016). Free from homelessness: Is "Housing first" the solution? : A comparison across time between homeless clients who have acquired a home of their own and a control group. International archives of addicition research and medicine, vol. 2: 1, pp. 1-6.    

Blid, M. (2008). Normality or care : An inventory of Swedish municipalities’ responses to unstable accommodation for vulnerable groups. European Journal of Social Work, vol. 11: 4, pp. 397-413.  

Blid, M. , Gerdner, A. & Bergmark, Å. (2008). Prediction of homelessness and housing provisions in Swedish municipalities. European Journal of Housing Policy, vol. 8: 4, pp. 399-421.  

Blid, M. (2006). Boende och stöd : En nationell inventering av kommunernas boendeinsatser för utsatta grupper. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 13: 4, pp. 291-312.

Blid, M. & Gerdner, A. (2006). Socially excluding housing support to homeless substance misusers : Two Swedish case studies of special category housing. International Journal of Social Welfare, vol. 15: 2, pp. 162-171.  

Chapters in books

Blid, M. & Anttila, S. (2009). Del 2 - den systematiska kartläggningen. In Boendelösningar för hemlösa personer - en kunskapsöversikt : En systematisk kartläggning av internationellt publicerade effektutvärderingar. Stockholm : Socialstyrelsen. pp. 29-62.  

Blid, M. & Gerdner, A. (2002). Outcome of Housing Support to Severely Dependent Homeless Alcoholics and Effects on their Substance Abuse.. In Bostadslöshet som problem och politik : aktuell nordisk forskning. Københamn : Nordisk ministerråd (TemaNord). pp. 255-.

Conference papers

Blid, M. & Källmen, H. (2011). Evaluation of effects of housing first for homeless with drug use and psychiatric problems.  

Blid, M. & Gerdner, A. (2007). Prediction of homelessness and housing provisions in Swedish municipalities. : Nordiska nätverket för forskning om hemlöshet (Nordic Network on Homelessness Research), Kuopio, Finland, October.

Blid, M. (2005). Boendeinsatser för personer med instabila boendeförhållanden : Poster.

Gerdner, A. & Blid, M. (2003). Hemlösa i fem kommuner - en aktstudie av 210 hemlösa och närmare 2.250 flyttningsrörelser : Nordiska nätverket för forskning om hemlöshet, Köpenhamn, mars 2003.

Blid, M. & Gerdner, A. (2001). Outcome of housing support to severely dependent homeless alcoholics and effects on their substance abuse : Paper presented at the Nordic Research Network on Homelessness, Helsinki, September 1-2..

Doctoral theses, comprehensive summaries

Blid, M. (2008). Ett folkhem för alla? : Kommunala insatser mot hemlöshet. Dis. (Comprehensive summary) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 49)  

Other

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Reports

Blid, M. & Vackermo, M. (2014). Mångbesökare inom beroendevården i Jämtland : En studie av brukares erfarenheter av socialtjänstens och landstingets vård samt vårdkonsumtion och kostnader.. Östersund : FOU Jämt (Rapporter från FOU Jämt 2).  

Blid, M. (2002). Blid M (2002). Utvärdering av ett kategoriboende för personer med missbruksproblem. Rapport 2. Servicehuset Furan i Västerås. (Evaluation of a category house for persons with misuse problems. Report 2. The Service Home Furan in Västerås)..

Blid, M. & Gerdner, A. (2001). Utvärdering av kategoriboende för personer med missbruksproblem. Rapport 1. Skogsgläntan i Östersund (Evaluation of a category house for persons with misuse problems. Report 1. Service Home Skogsgläntan in Östersund)..