Meeri Brandum-Granqvist

Save favourite

Publications

Chapters in books

Brandum Granqvist, M. (2010). Att återvinna ett kulturarv : Den politiske entreprenören gör gammalt och nytt. In Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv. Jönköping : EIDI, Jönköping International Business School. pp. 75-90.

Conference papers

Brandum Granqvist, M. (2008). Who has the last laugh? : About the entrepreneurial politician as an unconventional problem solver. Paper presented at the International Conference on Peripherality issues in Rena, Norway, 9-10th of Oct 2008