Monica Ulin

Monica Ulin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Professional title: Universitetsadjunkt
  • Academic title: Studierektor
  • Department: Department of Health Sciences (HLV)
  • Telephone: 010-142 79 17
  • Email: Monica.Ulin@miun.se
  • Room number: D220
  • Subject: Rehabilitation Science

Publications

Conference papers

Göransson, K. & Ulin, M. (2018). Positiv respons och återkoppling i samband med vetenskapligt skrivande. In NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. pp. 136--136.