Morgan Palmqvist

Save favourite

Publications

Chapters in books

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. In Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. pp. 93-105.  

Conference papers

Berggren, C. & Palmqvist, M. (2010). Kvalitetsindex för unversitetsbibliotekets verksamhet. Paper presented at the Mötesplats inför framtiden, Borås,13-14 oktober 2010