Carola Nordbäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

Research projects

Finished

The museum - a didactic room

Publications

Articles in journals

Gunner, G. & Nordbäck, C. (2023). Heritigization and foreign diplomacy Claiming a religious building to enhance Swedish-Russian contacts in the aftermath of the Cold War. Approaching Religion, vol. 13: 2, pp. 40-56.  

Gunner, G. & Nordbäck, C. (2021). The Church of Sweden and St. Catherine´s Lutheran Church in St. Petersburg : Post-Soviet Memory Politics from a Church Historical Perspective. Baltic Worlds, : 1-2, pp. 52-64.  

Chapters in books

Nordbäck, C. & Thompson, L. M. (2023). Reflektioner kring ett webbaserat utställningsprojekt. In MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). pp. 54-72.

Nordbäck, C. (2023). Sammanflätningar. In MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). pp. 81-87.

Nordbäck, C. (2022). Bakgrund och introduktion. In Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur. pp. 20-80.

Nordbäck, C. (2022). En boreal bildningsresa. In Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. pp. 180-181.

Nordbäck, C. (2022). Epokbegreppet antropocen – en historiedidaktisk utmaning. In Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur. pp. 84-103.

Nordbäck, C. (2022). ”Svenska män på samlarstråt” : reflektioner kring en utställningsmonter och en samling. In Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur. pp. 174-249.

Jarnkvist, K. & Nordbäck, C. (2021). Inledningskapitel. In Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker : en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 3-15.

Nordbäck, C. (2021). Natur som visuell kultur : Norra stadsberget i Sundsvall 1890–1910. In Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 104-116.  

Nordbäck, C. (2020). Om behovet av nya minnen, bilder och narrativ : Historiekulturella perspektiv i skuggan av antropocen. In Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Göteborg : Makadam Förlag. pp. 18-39.

Nordbäck, C. (2020). Tidens tecken under 2019 : I skuggan av antropocen. In Tidens tecken : Sanning och konsekvens. Sundsvall : Artos & Norma bokförlag (Tidens tecken). pp. 71-96.

Nordbäck, C. & Gunner, G. (2019). Postsovjetisk minnespolitik ur ett kyrkohistoriskt perspektiv : Svenska kyrkan och S:t Katarina församling i S:t Petersburg. In Innan murarna föll : Svenska kyrkan under kalla kriget. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Stiftelsen Sverige och kristen tro). pp. 145-180.

Nordbäck, C. (2018). Kulturarven, skolan och museerna : Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. In Interkulturell religionsdidaktik : Utmaningar och möjligheter. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 293-322.

Artistic output

Nordbäck, C. , Thompson, L. M. & Asklund, H. (2021). Boreala bilder : om skog, tid och hållbar utveckling.  

Collections (editor)

Nordbäck, C. (ed.) & Rotbain, A. (ed.) (2022). Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur  

Jarnkvist, K. (ed.) & Nordbäck, C. (ed.) (2021). Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 15).  

The page was updated 5/7/2021