Eva Nordlinder

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Nordlinder, E. (2017). Fantasyomslag för alla åldrar. HumaNetten, : 39, pp. 69-81.    

Articles, book reviews

Nordlinder, E. (2023). Silence and Silencing in Children’s Literature : Red. Elina Druker, Björn Sundmark, Åsa Warnqvist & Mia Österlund. Samlaren, vol. 144, pp. 448-450.

Chapters in books

Nordlinder, E. & Dahlbäck, C. (2020). Sprätten lever än! : Minne, påverkan och överlevnadspotential. In Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Göteborg : Makadam Förlag. pp. 136-151.

Nordlinder, E. (2019). "Bokstart - ett stort och viktigt uppdrag". In Biblioteket och barn och ungdomar : årsskrift 2018. Borås : Biblioteksmuseet (Biblioteksmuseets skriftserie).

Nordlinder, E. & Söderberg, E. (2017). Från Frostmofjället till Istermyrträsk : Orter och platser i barnlitteraturen. In Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Umeå universitet (Kungl. Skytteanska Samfundet Handlingar). pp. 153-166.

Conference papers

Nordlinder, E. (2017). Vargbröder. Människa idag – igår : Ett arkeologi- och litteraturpedagogiskt projekt. In Tillbaka till framtiden : barnkultur i dialog med vårt förflutna. Stockholm : (Centrum för barnkulturforsknings skriftserie). pp. 114--132.

Other

Nordlinder, E. (2020). Maria (Maja) Jäderin-Hagfors . Göteborg : Förlag Göteborgs Universitet..

Nordlinder, E. (2020). Signe Wranér. Göteborg : Göteborgs universitet..

Nordlinder, E. (2018). Anna Maria Roos. Göteborg : Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier..  

Nordlinder, E. & Menzel-Kühne, S. (2016). Att arbeta med Michelle Pavers Vargbröder. En lärarhandledning : Baserad på ett projekt i Västernorrland 2012–2015. Härnösand : Länsbiblioteket Västernorrland, Regional utveckling..  

The page was updated 5/7/2021