Jan-Åke Nyström

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Nyström, J. (1980). Billeasing. Svensk Juristtidning, : 1, pp. 241-257.  

Nyström, J. (1978). Fortsatt underlåtenhet att fullgöra försäkringsplikt. Svensk Juristtidning, : 1, pp. 609-610.  

Nyström, J. (1977). Rättshjälp i förvaltningsärenden. Svensk Juristtidning, : 1, pp. 179-197.  

Books

Nyström, J. (2010). Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal. Stockholm : Norstedts juridik

Nyström, J. (1988). Återförsäljaravtalet. Lund : Studentlitteratur

Nyström, J. (1983). Leasing. Lund : Studentlitt.

Chapters in books

Nyström, J. (2019). Något om europarättslig soft law såsom rättskälla. In Festskrift til Bent Iversen. DJØF forlag.

Nyström, J. (1984). Agenträtten i några främmande rättssystem. In Handelsagenturer och kommission : Betänkande av kommissionslagskommittén, SOU 1984:85. Liber/Allmänna förl.. pp. 192-212.

The page was updated 5/7/2021