Ragnhild Nilsson

Publications

Articles in journals

Nilsson, R. , Dahlberg, S. & Mörkenstam, U. (2022). Den samiska väljarkåren i val till Riksdagen : Deltagande och partival. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 124: 3, pp. 591-621.  

Chapters in books

Nilsson, R. (2024). Etiska frågor inom forskningsprojektet Samisk audiovisuell samling. In Sápmi på film och TV. Umeå : Umeå University. pp. 23-39.

Collections (editor)

Nilsson, R. (ed.) , Rohdin, M. (ed.) & Mörkenstam, U. (ed.) (2024). Sápmi på film och TV. Umeå : Umeå University (Skrifter från Várdduo - Centrum för samisk forskning 32).

The page was updated 6/2/2021