Niclas Almén

Universitetsadjunkt/Doktorand

  • Professional title: Universitetsadjunkt/Doktorand
  • Department: Department of Psychology and Social Work (PSO)
  • Telephone: 010-142 79 98
  • Email: niclas.almen@miun.se
  • Room number: P1518c

Publications

Articles in journals

Almén, N. , Lisspers, J. , Öst, L. & Sundin, Ö. (2020). Behavioral stress recovery management intervention for people with high levels of perceived stress : A randomized controlled trial. International Journal of Stress Management, vol. 27: 2, pp. 183-194.  

Almén, N. , Lisspers, J. & Öst, L. (2020). Stress-Recovery Management : A Pilot Study Using a Single-Subject Experimental Design. Behavior modification, vol. 44: 3, pp. 449-466.  

Almén, N. , Lundberg, H. , Sundin, Ö. & Jansson, B. (2018). The reliability and factorial validity of the Swedish version of the Recovery Experience Questionnaire. Nordic Psychology, vol. 70: 4, pp. 324-333.    

Lisspers, J. , Almén, N. & Sundin, Ö. (2014). The Effects of a Recovery-Focused Program for Stress Management in Women — An Exploratory Study. Health, vol. 06: 20, pp. 2825-2836.    

Lisspers, J. , Ståhl, K. & Almén, N. (2005). Livsstilsförändring vid kranskärlssjukdom, typ 2- diabetes och utmattningsproblem. Svensk Rehabilitering, vol. (4: 4, pp. 8-12.

Almén, N. (2002). Rehabilitering enligt kognitiv beteendeterapeutisk modell. Svensk Rehabilitering, : 2, pp. 38-41.

Books

Almén, N. (2017). Stress- och utmattningsproblem : Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Lund : Studentlitteratur AB

Almén, N. (2007). Stress- och utmattningsproblem : Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Lund : Studentlitteratur AB

Conference papers

Almén, N. & Sundin, Ö. (2018). Recovery experiences effects of a recovery behaviour intervention for people with high levels of perceived stress : A randomized control trial. Paper presented at the XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés -SEAS, Valencia, Spain, September 20-22, 2018

Almén, N. , Lisspers, J. & Sundin, Ö. (2015). Effects of a Recovery-Focused Intervention for Stress Management : A Randomized Controlled Trial. Paper presented at the The 8th International and the 13th National Congress of Clinical Psychology, Granada, Spain, 19-21 Nov, 2015.  

Almén, N. (2012). KBT-rehabilitering för stress, ångest och depression : Preliminära resultat. Paper presented at the Smärta och rehabilitering, 25 jan 2012, Jämtlands läns landsting, Östersund.

Almén, N. (2012). Återhämtningsfokuserad stresshantering : Praktiskt och teoretisk bakgrund, samt två pilotstudier. Paper presented at the Beteendeterapeutiska föreningens årsmöte, 18 mars 2012, Östersund

Lisspers, J. , Ståhl, K. , Almén, N. & Schill, U. (2005). Light the fire again : Preliminary results on the effects of a lifestyle behavior change intervention model in the treatment and rehabilitation of stress related exhaustion (’burnout’) problems. In International Developments in Rehabilitation to Work.

Lisspers, J. & Almén, N. (2005). "Utbrändhet" som livsstils- och beteendeproblem: Preliminära resultat av ett beteendefokuserat stress- och livsstilsprogram. : Presented at "6. Nordiske kongress i preventiv kardiologi og hjerterehabilitering", June 2005, Tönsberg, Norway..

Almén, N. (2001). Åreklinikens rehabiliteringsprogram för stressymtom och utbrändhet. : En utvärdering.. In Åreklinikens rehabiliteringsprogram för stressymtom och utbrändhet. : En utvärdering.

Reports

Lisspers, J. & Almén, N. (2009). Föllingemodellen : En KBT-inriktad och internatsbaserad interventionsmodell för beteendeförändring vid livsstils- och stressrelaterad ohälsa.