Sven Olofsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Nordin, J. M. & Olofsson, S. (2023). Voices of the forests. Eviction, control, and the birth of the 'Parish Lapp' system in early modern Sweden. Scandinavian Journal of History, vol. 48: 4, pp. 401-426.  

Articles, book reviews

Olofsson, S. (2021). The Steel Pioneer : The Story of Pelle Soderberg 1836-1881. Historisk Tidskrift, vol. 141: 1, pp. 144-146.

Olofsson, S. (2016). The neglected consumption : the role of auctions in Sweden during the 17th-and 18th centuries. Historisk Tidskrift, vol. 136: 1, pp. 117-118.

Olofsson, S. (2013). Jamtland and the Jamtland World 1000-1645. Historisk Tidskrift, vol. 133: 4, pp. 729-732.

Books

Olofsson, S. , Grundberg, L. & Hemmendorff, O. (1997). Pilgrimstid : upptäck medeltiden i Jämtland, Härjedalen, Ångermanland och Medelpad. Östersund : Jamtli/Jämtlands läns museum (Upptäck Jämtland/Härjedalen ).

Chapters in books

Olofsson, S. (2022). Att få utrymme i skogen : Staten och skogssamerna i mellersta Sverige under 1700-talet. In Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. pp. 184-185.

Olofsson, S. (2020). Copper on the move : A commodity chain between Sweden and France, 1720-1790. In Locating the Global : Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century. Walter de Gruyter. pp. 147-174.  

Olofsson, S. (2020). Svensk koppar- och mässingsexport under 1700-talet. In Skandinavisk kobber : Lokale forhold og globale sammenhenger i det lange 1700-tallet. Cappelen Damm Akademisk. pp. 128-146.    

Olofsson, S. (2013). En gränslös samvaro? : Det tidiga 1800-talets affärsrelationer på Levangermarknad. In Levangerhistorier. Oslo : Novus Forlag. pp. 123-132.

Olofsson, S. (2013). Långivaren, låntagaren och intermediären. : Ett tillitsfullt vardagsdrama på 1800-talets kreditmarknad.. In Allt på ett bräde. Stat, ekonomi och bondeoffer. : En vänbok till Jan Lindegren.. Uppsala : Uppsala Universitet (Acta Universitatis Upsaliensis - Studia Historica Upsaliensia). pp. 129-142.

Olofsson, S. (2004). Ett centrum för Jämtlands handel? : Östersund och kampen om det jämtländska handelsomlandet 1786-1809. In Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Mittuniversitetet (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund).

Collections (editor)

Kjellson, C. (ed.) , Olofsson, S. (ed.) & Sörlin, P. (ed.) (2004). Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Mittuniversitetet (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 15).

Conference papers

Olofsson, S. (2008). "Inte utan säkerhet!" Tillit och riskhantering i det jämtländska handels- och kreditsystemet under första halvan av 1800-talet. : Papers presenterat vid Svenska ekonomisk-historiska mötet Umeå 2005.

Olofsson, S. (2008). Speculative peasents on the pre-industrial timbermarket.

The page was updated 5/7/2021