Agneta Persson

Publications

Chapters in books

Persson, A. (2021). Blir erfarenheter be­prövade inom Samverkan för bästa skola?. In Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). pp. 27-58.  

Persson, A. , Styf, M. & Sahlin, S. (2021). Leda och organisera lärares kompetensutveckling : - Tillit, ansvar och autonomi. In Att jobba som rektor : - om rektorer som professionella yrkesutövare. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 311-320.

The page was updated 5/7/2021