Per Sörlin

Professor

  • Professional title: Professor
  • Academic title: Professor
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428903
  • Email: per.sorlin@miun.se
  • Location: Östersund
  • Employee in the subject: History

Research

Real Homicide? Causal connections in stories concerning homicide and witchcraft in early modern Sweden

Publications

Articles in journals

Sörlin, P. (2006). Witchcraft and Causal Links : Accounts of Maleficent Witchcraft in the Göta High Court in the Fiftheenth and Sixteenth Centuries. Arv. Nordic Yearbook of Folklore,

Sörlin, P. (2000). Drömmen om den svenska enhetsstaten. Jämten, vol. 93, pp. 165-171.

Sörlin, P. (1997). The Blåkulla story : absurdity and rationality. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, vol. 53, pp. 131-152.

Sörlin, P. (1994). Häxväsendet. Jämten 1994. Årsbok för Länsmuseets och Heimbygda, vol. 87

Articles, book reviews

Sörlin, P. (2018). En förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672. Göran Malmstedt. Recenserad av Per Sörlin. Scandia, vol. 84: 2, pp. 118-120.

Sörlin, P. (2015). Värdefull institutions- och kommunikationshistoria : Anmälan av Arja Rantanen, Pennförare i periferin: Österbottniska sockenskrivare 1721-1868, Åbo Akademis förlag (Åbo, 2014).. Historisk Tidskrift för Finland, : 1

Sörlin, P. (2014). Avhandling om sockenskrivare i Österbotten. Nordisk Arkivnyt, : 4, pp. 199-200.

Sörlin, P. (2008). Blasphemy, Popular Culture, and Individual Strategies. Arv. Nordic Yearbook of Folklore,

Sörlin, P. (2008). Hädelse, folklig kultur och individuella strategier. Historisk Tidsskrift, vol. 128: 2, pp. 227-231.

Sörlin, P. (2008). Recension av: Olli, Soili-Maria; Visioner av världen. RIG, : 2, pp. 111-114.

Sörlin, P. (2007). Recension av: Lennersand, Marie & Oja, Linda: Livet går vidare. Karolinska förbundets årsbok, , pp. 96-98.

Sörlin, P. (2005). Anmälan av Rune Blix Hagen, Hekser: Fra forfølgelse til fortryllelse (Oslo, 2003).. Historielärarnas Förening Årsskrift,

Sörlin, P. (2004). Documents on the Basque Witch Persecution. Arv. Nordic Yearbook of Folklore,

Sörlin, P. (2000). Recension av: Vägen till Blåkulla. Historisk Tidsskrift, vol. 120, pp. 301-302.

Sörlin, P. (1998). Witch-Hunt for Paedophiles : Anmälan av Lilian Öhrström, Sex, lögner och terapi: verkligheten bakom vår tids häxprocesser (Stockholm, 1996).. Arv. Nordig Yearbook of Folklore 1998,

Books

Sörlin, P. (2004). Sakören, soning och soldater : Om fogdemakt, rättskipning och kriminalitet i Jämtland under 1500- och 1600-talet. Oslo : Tingsboksprosjektet (Tingbokprosjektets publikasjoner 21).

Sörlin, P. (1999). Wicked arts : witchcraft and magic trials in southern Sweden, 1635-1754. Leiden : Brill (Cultures, beliefs and traditions 7).

Chapters in books

Sörlin, P. (2019). Witchcraft in Scandinavia. In The Routledge History of Witchcraft. Abingdon : Routledge.

Sörlin, P. (2016). Om saköreslängderna som historisk källa. In Böter och fredsköp : Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Östersund : Jämtlands läns fornskriftssällskap (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftssällskap).

Sörlin, P. (2014). I statens och böndernas tjänst : Aspekter på sockenskrivarna i Jämtland under 1600-talet. In Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet).

Sörlin, P. (2013). Maktstatens kapillärer : Sockenskrivarna i Jämtland under 1600-talet. In Allt på ett bräde : Stat, ekonomi och bondeoffer. En vänbok till Jan Lindegren. Uppsala : Historiska institutionen vid Uppsala universitet (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia). pp. 223-233.

Sörlin, P. (2011). Jämtarna och överheten : Om kriminalitetsstudier som ett indirekt sätt att nalkas tidigmodern politisk kultur. In Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645. Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Konferens).

Sörlin, P. (2008). Child-Witches and the Construction of the Witches´Sabbath : The Swedish Blåkulla Story. In Demons, Spirits and Witches. Vol 3. Witchcraft, Mythologies and Persecution. Budapest : Central European University Press.

Sörlin, P. (2006). Angels. In Encyclopedia of Witchcraft : The Western Tradition. A-D.. Oxford : ABC-CLIO. pp. 37-39.

Sörlin, P. (2006). Blåkulla. In Encyclopedia of Witchcraft : The Western Tradition. A-D. Oxford : ABC-CLIO. pp. 126-127.

Sörlin, P. (2006). Bohuslän. In Encyclopedia of Witchcraft : The Western Tradition. A-D. Oxford : ABC-CLIO. pp. 135-136.

Sörlin, P. (2006). Mora Witches. In Encyclopedia of Witchcraft : The western tradition. K-P. Oxford : ABC-CLIO. pp. 783-785.

Sörlin, P. (2006). Sweden. In Encyclopedia of Witchcraft : The Western Tradition. Q-Z. Oxford : ABC-CLIO. pp. 1092-1096.

Sörlin, P. (2006). Witch Finders. In Encyclopedia of Witchcraft. Q-Z : The Western Tradition. Oxford : ABC-CLIO. pp. 1206-1209.

Sörlin, P. (2004). Om kriminalitet runt ett statsskifte : Jämtland under 1600-talet. In Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Mitthögskolan. Institutionen för humaniora (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). pp. 43-60.

Sörlin, P. (2003). Fogdemakt och fogdeförlikning : Det norska Jämtland intill 1645. In Maktens skiftande skepnader : Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige. Umeå : Umeå universitet. Inst för historiska studier (Historiska perspektiv). pp. 93-115.

Sörlin, P. (1998). Maktens teater? : Trolldomsprocesserna i Nordsverige under 1600-talet. In Humanister föreläser om Wales, Irland och Jämtland. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). pp. 73-84.

Sörlin, P. (1988). Dorotea Jonsdotter : en landslöperska i stormaktstidens Sverige. In Historia nu. Umeå : Historiska institutionen vid Umeå universitet (Forskningsrapporter från Historiska institutionen vid Umeå universitet). pp. 263-289.

Collections (editor)

Kjellson, C. (ed.) , Olofsson, S. (ed.) & Sörlin, P. (ed.) (2004). Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Mittuniversitetet (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 15).

Sörlin, P. (ed.) (1995). Mellan två statssystem : Jämtland under 1600-talet. Östersund : Mitthögskolan

Conference papers

Sörlin, P. (2000). Djävulens barn : de nordsvenska och baskiska häxprocesserna under 1600-talet. In Dalarnas häxprocesser. (Kulturdagar i Bonäs bygdegård). pp. 43--65.

Doctoral theses, monographs

Sörlin, P. (1993). Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt 1635-1754. Dis. Umeå : Univ, 1993 (Umeå studies in the humanities : 114)

The page was updated 5/7/2021