Anders Ramsay

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Ramsay, A. (2023). Den auktoritära personligheten. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, : 16, pp. 25-46.  

Deland, M. , Hansson, E. , Fuehrer, P. & Ramsay, A. (2023). Inledning. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, : 16, pp. 7-24.  

Chapters in books

Ramsay, A. (2018). Positivism. In The Sage Handbook of Frankfurt School Critical Theory. London : Sage. pp. 1179-1192.

The page was updated 5/7/2021