Robert Eckeryd

Save favourite

Publications

Articles in journals

Eckeryd, R. (2009). Dödliga intermezzon med de ryska ockupanterna. Västerbotten, : 1, pp. 36-47.

Books

Eckeryd, R. & Åkerström, L. (2007). Åkerström : En liten by med ett intressant förflutet. Åmål : Åmålstryck

Chapters in books

Eckeryd, R. (2004). Svära sig fri eller åt eden brista : faderskapsmål i 1860-talets Sollefteå och Nordingrå. In Blickar bakåt : elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Institutionen för humaniora, Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). pp. 129-.