Elisabeth Stúr

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Jangdal, L. , Cepaite Nilsson, A. & Stúr, E. (2019). Hyperlocal Journalism and PR : Diversity in Roles and Interactions. Observatorio (OBS*), vol. 13: 1    

Books

Nord, L. & Stúr, E. (2009). Tyckandets tid : Journalistik, kommentarer, valrörelse. Stockholm : Sim(o) Mediestudier

Chapters in books

Nord, L. , Enli, G. & Stúr, E. (2012). Pundits and Political Scandals : A Study of Political Commentators in Norway and Sweden. In Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom. pp. 87-102.

Nord, L. & Stúr, E. (2010). När kärnavfall blev politik : En studie av debatten kring valet 1976. In Samhällsforskning 2010 : Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Svensk Kärnbränslehantering. pp. 20-49.

Nord, L. & Stúr, E. (2009). Från folkomröstning till slutförvaring : En studie av kärnavfallsdebattens arenor, aktörer och agendor. In Samhällsforskning 2008 : Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Stockholm : Svensk kärnbränslehantering AB (Samhällsforskning). pp. 53-70.

Stúr, E. (2009). Nyhetskommentatorer, spionskandaler och nyhetsdramer. In Väljarna, partierna och medierna : En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. pp. 196-222.

Stur, E. (2004). Den globaliserade medievärlden. In Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur. pp. 439-.

Stúr, E. (2002). En kall vår. In Den personliga politiken. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen).

Stur, E. (2001). Drakdödaren. In Demokratins konflikter. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen). pp. 143-.

Hadenius, S. & Stur, E. (1992). Hopp och fruktan : Om prognoser i några svenska medier under Irakkonflikten. In Bilden av ett krig. D. 3.. Stockholm : Styr. för psykologiskt försvar (SPF (Psykologiskt försvar). pp. 160-.

Conference papers

Cepaite Nilson, A. , Stúr, E. & Jangdal, L. (2018). Survival of the fittest : The do’s and don’ts of hyperlocals. Paper presented at the Ecrea 2018, "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation", Track: Local News: Covering and binding communities, Lugano, Schweiz, Oct. 31-Nov. 3, 2018

Cepaite Nilsson, A. , Stúr, E. & Jangdal, L. (2017). Filling a gap of information : Case of Convergence in municipalities when local media entrepreneurs take over communicating local news. Paper presented at the Euprera 2017, London, UK, "Public Relations and the Power of Creativity strategic opportunities, innovation and critical challenges", Track 4: Media Convergence, Boundary-Drawing and World-Making, Oct. 12-14, 2017  

Stur, E. (2016). Commentaries as a journalistic genre - Storytellers framing narratives in the swedish election in 2014. In ECREA 2016 Abstract book.  

Stur, E. , Cepaite-Nilsson, A. & Jangdal, L. (2016). Local News in a Changing Media Environment : Impact of Hyper-Local News -  Case of Swedish Local Media. In ECREA 2016 Abstract Book.  

Cepaite-Nilsson, A. & Stur, E. (2016). The praxis of Participatory Action Research in Studies of Hyper Local Media. In ECREA 2016 Abstract Book.  

Stúr, E. & Cepaite-Nilsson, A. (2014). Future of Local News - Strategies and Conditions for Local News. Paper presented at the 5th European Communication Conference Ecrea - Lisabon, 12-15 November 2014

Stúr, E. (2013). The Role of Political Commentators in a Changed Media Environment. In Ecrea Milano 2013 - Political Communication Section : New Trends in Political Communication.

Stur, E. (2010). The Power of Communication in a Digital Age A Case Study of Political Debates in Old and New Media during a Referendum.

Stur, E. & Cepaite, A. (2010). The Role of Social Media in Local Press - Who has the Power over the Content?.

Johansson, C. & Stùr, E. (2009). Collaborative public relations in practice - targeting democracy through dialogue. Paper presented at the The 19th Nordic Conference for Media and Communication Research - Karlstad

Stúr, E. & Cepaite, A. (2009). Media Organistations and Local News in a New Media Environment: Super Local News - Redefinition of News from a Local Perspective : IARIGAI Advances in Printing and Media Technology 36 th International Research Conference. In IARIGAI Advances in Printing and Media Technology 36 th International Research Conference. Stockholm :

Stúr, E. & Cepaite, A. (2008). Swedish Local Press in a New Media Environment - The Future of Local News : Nordic Media in Theory and Practice, UCL London - Reuter Institute for Study of Journalism - University of Oxford, 2008.

Stur, E. (2006). Valdramatik och goda historier - narrativa egenskaper hos politisk journalistik inför valet 2006 : FSMK: 1:a Symposium med temat "Trender inom nyhetskulturen", 25-26 april 2006 i Karlstad.

Stúr, E. (2005). Politisk journalistik - Sju dagar i tabloidformat : 17:e nordiska mediekonferensen - Aalborg, Danmark, 2005.

Stúr, E. (2004). An open Question - The Globalisation of News in European Media : 2:nd International Conference on Communication and Mass Media - Athens Greece.

Stur, E. (2003). Politiker, val och medier : 16:e Mediekonferensen i Kristiansand: Politisk kommunikation.

Doctoral theses

Stur, E. (2000). Trivialiseringen inom nyhetsjournalistiken - Vi och Dom : Läsarvärlden i den Österrikiska dagstidningen täglich Alles. Dis. Stockholm : Stockholm universitet JMK, 2000 ( Doktorsavhandlingar från Journalistik, medier och kommunikation. JMK:s avhandlingsserie : 14)

Reports

Johansson, C. & Stúr, E. (2009). Vojmån - En studie av kommunikation och demokrati. Sundsvall : MKV: Mittuniversitetet  

Stúr, E. (2004). Politiker och val i pressen : en kvalitativ studie av svensk dagspress och valen 1956,1968 och 2002. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 13).

The page was updated 5/7/2021