Glenn Svedin

Universitetslektor|Senior Lecturer

Research projects

Finished

The museum - a didactic room

Publications

Articles in journals

Svedin, G. (2023). Giftedness and Swedish Exceptionalism? : Gifted Pupils in Primary and Compulsory School, 1842–2022. Athens Journal of History, vol. 9: 4, pp. 341-360.  

Svedin, G. (2021). Brottslighet som politiskt konfliktområde : Från bråkiga arbetare till kriminella invandrare: samhällsfarliga i kriminalpolitisk debatt och brottslighetens politisering i Sverige under 200 år. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 123: 3, pp. 587-624.  

Svedin, G. (2017). Den svenska tillitens historiska vagga. Några kritiska anmärkningar. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 119: 4, pp. 781-801.    

Articles, book reviews

Svedin, G. (2023). Recension av Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter (Lund: Nordic Academic Press 2021). 288 s.. Historisk Tidskrift, vol. 143: 1, pp. 117-120.  

Svedin, G. (2023). The school's crises : Historical perspectives on educational reforms and school debates. Historisk Tidskrift, vol. 143: 1, pp. 117-120.

Chapters in books

Svedin, G. (2017). Landsbygd i omvandling : Modernisering, dryckenskap och alkoholpolitiki Njurunda, 1860–1920. In Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77 & Nordsvenska 26 (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77 & Nordsvenska 26). pp. 311-328.

Svedin, G. (2016). Mellan kapitalet och staten : Lokal alkoholpolitik i brytningstid - Sundsvall och moderniseringen cirka 1860-1930. In Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Nordic Academic Press. pp. 51-86.

Conference papers

Svedin, G. (2017). Den svenska tillitens historiska vagga. Paper presented at the Svenska Historikermötet 2017, Sundsvall, 10–12 maj 2017

Svedin, G. (2017). The Study of Historical Criminality : A Discussion of the Field and the Methods of Research. Paper presented at the Social Science History Association (SSHA) 2017, Montreal, November 2-5, 2017

Svedin, G. (2016). The Development of Lethal Violence in the West from the Middle Ages to the Present. Paper presented at the The Society for the Advancement of Scandinavian Studies (SASS), New Orleans, US, 28-30 April 2016

Svedin, G. (2016). What Happened to Lethal Violence? : The Development of Lethal Violence during the Modernization in the West. Paper presented at the Social Science History Association 2016, November 17-20, 2016, Chicago, US

Svedin, G. (2015). The origins of trust in Sweden – some critical remarks. Paper presented at the Social Science History Association (SSHA)2015

Svedin, G. (2014). Crime- or Class Control? : The Swedish Police Force and Modernization, ca. 1850-1940. Paper presented at the 39th Annual Meeting of the Social Science History Association, Toronto, Ontario, Canada, November 6-9, 2014

Svedin, G. (2013). Civil Society and Crime in a northern European Port Cty, 1850-1940. Paper presented at the Society for the Advancement of Scandinavian Study. Annual Meeting 2013

Svedin, G. (2013). Crime, Modernization and the altered State : changing patterns of crime and the organization, disorganization and reorganization of Swedish society, 1850-1940. Paper presented at the 38th Annual Meeting of the Social Science History association, November 21-24, 2013, Chicago, US

Svedin, G. (2012). Crime, urbanization and social capital : - in Sweden and the Port city of Sundsvall, 1850-1940. Paper presented at the Social Science History Association 2012

Svedin, G. (2011). Kriminalitet och socialt kapital : ett teoretiskt-metodologiskt problem på samhälls- och individnivå. Paper presented at the Svenska historikermötet 2011

Doctoral theses

Svedin, G. (2015). "En ohyra på samhällskroppen" : Kriminalitet, kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet. Dis. Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : )

The page was updated 5/7/2021