Lars Sandin

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Conference papers

Sandin, L. (2012). Civics, the issue of critique, and the possibilities of hermeneutics. Paper presented at the European Conference on Educational Research, 2012

Doctoral theses

Sandin, L. (2015). Det beslöjade rummet : Ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. Dis. Härnösand : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 232)  

Reports

Sandin, L. (2010). Några grundskollärares uppfattningar om kulturell mångfald, värden och kunskap tolkade som ideologi. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2010:2).  

The page was updated 5/7/2021