Lena Sohl

Gästforskare|Visiting Researcher

Publications

Articles in journals

Svensson, M. & Sohl, L. (2023). ”Inte den typiska höginkomsttagaren.” Självuppfattning och klassidentifikation bland höginkomsttagare i Sverige. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, : 15, pp. 81-115.  

Edlund, J. , Eldén, S. , Wästerfors, D. & Sohl, L. (2021). Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning. Sociologisk forskning, vol. 58: 4, pp. 455-466.  

Jämte, J. , Kelekay, J. , Schclarek Mulinari, L. & Sohl, L. (2020). Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter. Sociologisk forskning, vol. 57: 3-4, pp. 363-379.  

Sohl, L. (2019). ’It Is So Swedish That You Have to Work’ : Returning Swedish Migrant Women’s Negotiations of Gender Equality and Heterosexuality. NORA, vol. 27: 2, pp. 80-95.  

Sohl, L. (2018). Feel-bad moments : Unpacking the complexity of class, gender and whiteness when studying ‘up’. The European Journal of Women's Studies, vol. 25: 4, pp. 470-483.  

Sohl, L. (2016). Debatt : Därför behövs studier om makt och eliter i Sverige. Sociologisk forskning, vol. 53: 3, pp. 317-321.

Sohl, L. & Molina, I. (2012). Möjligheten som blivit nödvändighet : Den uppåtgående klassresans ideologiska funktion. Fronesis, : 40-41, pp. 166-167.

Articles, book reviews

Sohl, L. (2011). Recension av The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies. Sociologisk forskning, vol. 48: 1, pp. 74-76.

Sohl, L. (2010). Recension av: En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik, Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning, Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet. Sociologisk forskning, vol. 47: 4, pp. 53-57.

Chapters in books

Boréus, K. , Neergaard, A. & Sohl, L. (2021). Ojämlika arbetsplatser i ett förändrat arbetsliv. In Ojämlika arbetsplatser : hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund : Nordic Academic Press (Kriterium). pp. 11-34.

Boréus, K. , Neergaard, A. & Sohl, L. (2021). Ojämlika arbetsplatser i krisernas och möjligheternas era. In Ojämlika arbetsplatser : Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund : Nordic Academic Press. pp. 383-398.  

Sohl, L. (2021). Vems blick och vems röst? : Kulturpolitik i marginaliserade områden. In Att göra stad i Stockholms urbana periferi. Stockholm : Stockholmia förlag (Monografier utgivna av Stockholms stad). pp. 211-229.

Sohl, L. (2021). ’Vi är egentligen bara siffror’ : Kontinuitet och förändring i kvinnors arbetslivsberättelser från ett tvätteri. In Ojämlika arbetsplatser : hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund : Nordic Academic Press (Checkpoint). pp. 65-89.

Eriksson, B. E. , Holmqvist, M. & Sohl, L. (2018). Att studera eliter. In Eliter i Sverige : tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 11-26.

Sohl, L. (2018). Kvinnor i en klass för sig : betydelsen av kön och klass för priviligierade migranter. In Eliter i Sverige : tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 153-183.

Sohl, L. (2018). To become upwardly mobile you have to be a Swede : Women’s Upward Class Mobility in the neo-liberal Swedish Welfare State Context. In Social Mobility for the 21st Century : Everyone a Winner?. Routledge (Sociological Futures). pp. 93-104.

Sohl, L. (2017). "Man hör ju talas om läkare från andra länder som får jobba som taxichaufförer" : Om nedåtgående klassresor i ett rasifierat Sverige. In Ras och vithet : Svenska rasrelationer i går och idag. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 183-198.

Sohl, L. (2011). Kön, klass, plats och svenskhet : klassreseberättelser i dagens Sverige. In Vad händer med jämställdheten? : nedslag i jämställdhetens synfält. Uppsala : Uppsala universitet. pp. 39-61.

Collections (editor)

Boréus, K. (ed.) , Neergaard, A. (ed.) & Sohl, L. (ed.) (2021). Ojämlika arbetsplatser : hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund : Nordic academic press (Kriterium ).  

Eriksson, B. E. (ed.) , Holmqvist, M. (ed.) & Sohl, L. (ed.) (2018). Eliter i Sverige : Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Lund : Studentlitteratur AB

Doctoral theses

Sohl, L. (2014). Att veta sin klass : Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. Dis. Stockholm : Atlas Akademi, 2014

Other

Sohl, L. (2022). Det är dags att bredda bilden av medelklassen : DN kultur..

Sohl, L. (2014). Duktiga döttrar får ursäkta klassamhället : DN kultur..

Reports

Sohl, L. , Salmonsson, L. & Jukkala, T. (2023). Sträva efter jämställdhet: Att skapa samhörighet och utmana normer. (Utvärderingsrapporter från Allmänna arvsfonden ; 62 ).

Sohl, L. , Svensson, M. & Pelling, L. (2021). The values and attitudes of high-income earners in Sweden. Stockholm : Arena idé  

Eriksson, M. & Sohl, L. (2010). Att möta våldsutövande män : utbildning för socialtjänstens personal: rapport från en uppdragsutbildning. Uppsala : Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

The page was updated 12/21/2023