Nicholas Sheppard

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

Background

Master's Degree in English

Teaching and tutoring

Courses at introductory level:
Culture in English-speaking Countries
English Literature
Oral and Written Language Proficiency

Business Writing
Talking Business in English

Courses in teacher education program (Years 4-6) and Continuing Education for Teachers (Years 1-3 and 4-6)

Publications

Chapters in books

Deutschmann, M. , Dyrvold, K. , Gregersdotter, K. , Sheppard, N. & David , M. (2006). Kollaborativ Inlärning som startpunkt för utveckling av internetkurser inom ämnet engelska. In Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknologi. Patrik Svensson (red.).. pp. 215-240.

The page was updated 2/14/2024