Sara Ekholm

Save favourite

Publications

Articles in journals

Ekholm, S. & Olofsson, A. (2017). Parenthood and worrying about climate change : The limitations of previous approaches. Risk Analysis, vol. 37: 2, pp. 305-314.  

Reports

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).