Sara Ödmark

Save favourite

Publications

Articles in journals

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2016). Going Viral : News Sharing and Shared News in Social Media. OBS - Observatorio, vol. 10: 4, pp. 132-149.    

Chapters in books

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje?. In Mittfåra och marginal. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport).  

Conference papers

Karlsson, M. , Ingela, W. & Ödmark, S. (2017). Towards Politicized Tabloid News Online? : A Methodological Assessment of the Spreading of Online News. Paper presented at the International Communication Association 2017

Reports

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje : En studie om nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 20).