Susanne Wallman-Lundåsen

Universitetslektor/Docent

  • Professional title: Universitetslektor/Docent
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Email: susanne.wallman-lundasen@miun.se
  • Location: Sundsvall

Publications

Articles in journals

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman-Lundåsen, S. (2021). Left in the Dark : Obstacles to Studying and Performing Critical Infrastructure Protection. Electronic Journal of Business Research Methods, vol. 19: 2, pp. 58-70.    

Wallman Lundåsen, S. (2020). Patterns of civil society organisations’ attempts to influence local politicians and local civil servants. Local Government Studies, vol. 46: 6, pp. 911-933.  

Wallman Lundåsen, S. (2018). Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 95: 5, pp. 528-538.    

Wallman Lundåsen, S. (2016). Organisering, tillit och folkbildning. #FOFO : En tidning från Folkbildarforum, vol. 2: 16  

Wallman Lundåsen, S. (2015). Civil Society and Political Participation : What Type of Political Participation is Influenced by Community Level Involvement in Civil Society?. Swiss Political Science Review, vol. 21: 1, pp. 140-157.    

Wallman Lundåsen, S. (2014). Democratic Values and Civic Engagement of Local Voluntary Associations. Nonprofit Management & Leadership, vol. 24: 3, pp. 263-283.  

Wallman Lundåsen, S. (2014). Voluntary Associations within the Local Political Context : How Characteristics of the Organizations and the Local Governments Influence Perceptions of Success. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 25: 4, pp. 1041-1061.      

Wallman Lundåsen, S. & Wollebaek, D. (2013). Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties, vol. 23: 3, pp. 299-321.  

Wallman Lundåsen, S. (2012). Debating Future Harmonization of European Union VAT Regulations : Protests Among Swedish Nonprofit Organizations. Nonprofit Policy Forum, vol. 3: 1  

Wollebaek, D. , Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2012). Three Forms of Interpersonal Trust : Evidence from Swedish Municipalities. Scandinavian Political Studies, vol. 35: 4, pp. 319-346.  

Lundåsen, S. (2010). Civil society, Democracy and Social Capital. Rodina, : 10, pp. 60-64.

Lundåsen, S. (2005). Socio Economic Development and Voluntary Associations in Swedish Municipalities. International Journal of Public Administration, vol. 28: 9/10, pp. 787-796.

Lundåsen, S. (2002). Podemos confiar nas medidas de cofianca?. Opiniao Publica, vol. 8: 2, pp. 304-327.  

Articles, book reviews

Wallman Lundåsen, S. (2015). Litteraturgranskning av Civil Society and the Governance of Development: Opposing Global institutions. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 117: 4, pp. 666-669.  

Books

Svedberg, L. , Wallman Lundåsen, S. , von Essen, J. & Andersen, R. (2016). Rum för engagemang : Om Riksbyggen i historia och samtid. Stockholm : Riksbyggen

Trägårdh, L. , Wallman Lundåsen, S. , Wollebaek, D. & Svedberg, L. (2013). Den svala svenska tilliten : Förutsättningar och utmaningar. SNS förlag

Lundåsen, S. (2010). Demokratiskola eller hälsoprojekt : Forskning om föreningsliv, socialt kapital och inflytande. Stockholm : Sektor3  

Lundåsen, S. (2005). Frivilliga insatser och hälsa. Stockholm : Statens folkhälsoinstitut (Statens folkhälsoinstitut 2005:47).  

Chapters in books

Wallman Lundåsen, S. (2018). Generell tillit och andel röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 2018. In Snabbtänkt : reflektioner från valet 2018. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. pp. 52-52M.    

Qvist, H. P. , Folkestad, B. , Fridberg, T. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Trends in Volunteering in Scandinavia. In Civic Engagement in Scandinavia : Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer.    

Wallman Lundåsen, S. (2017). Tolerans ur ett jämförande perspektiv. In Toleransens mekanismer : En antologi. Stockholm : Forum för levande historia. pp. 33-68.  

Ehrhart, A. , von Schoultz, Å. & Wallman Lundåsen, S. (2017). Utökat deltagande : En väg mot en mer hållbar demokrati?. In Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 89-95.  

Wallman Lundåsen, S. (2016). Föreningsidrottens politiska och demokratiska samband. In Föreningen, laget och jaget : 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter. Stockholm : Centrum för Idrottsforskning. pp. 47-58.  

Wallman Lundåsen, S. & Olausson, P. M. (2015). Aktörer inom lokalt beslutsfattande. In Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 47-69.

Wallman Lundåsen, S. & Vamstad, J. (2015). Civilsamhället och staten : en fråga om tillit. In Med kärlek till det oordnade. Stockholm : Ersta Sköndal högskola. pp. 217-230.

von Essen, J. & Wallman Lundåsen, S. (2015). Medborgerligt engagemang : Klassresa eller klassklyfta?. In Låt fler forma framtiden! : Forskarantologi. Stockholm : Wolters Kluwer (Statens offentliga utredningar). pp. 357-407.

Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2013). Social Trust and Religion in Sweden : Theological Belief vs. Social Organization. In Religion and Civil Society in Europe. Springer Publishing Company. pp. 109-124.  

Uslaner, E. & Lundåsen, S. (2012). Sweden and Australia: newer immigrants, trust, and multiculturalism. In Segregation and Mistrust : Diversity, Isolation, and Social Cohesion. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 138-170.

Lundåsen, S. (2010). Det civila samhället och staten - inflytande och påverkan /. In Det svenska civilsamhället : en introduktion. Stockholm : Forum för frivilligt socialt arbete. pp. 57-66.

Lundåsen, S. & Pettersson, T. (2009). Att mäta tillit : Teori och metodproblem. In Tilliten i det moderna Sverige. : Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm : SNS förlag.

Pettersson, T. & Lundåsen, S. (2009). Tillit, medborgaranda och kommunpolitik. In Tillit i det moderna Sverige : Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm : SNS förlag.

Lundåsen, S. (2006). Föreningars betydelse för valdeltagandet. In Det civila samhället som forskningsfält : nya avhandlingar i ett nytt sekel. Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund. pp. 154-165.

Lundåsen, S. (2001). Fler föreningar = fler röstare?. In Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser. Stockholm : Fören. Kooperativa studier (Kooperativ årsbok). pp. 201-219.  

Conference papers

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2019). Blackout Ahead : Methodological Concerns in Studies of Critical Infrastructure Protection. In Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). Singapore : . pp. 1715--1723.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Blackout ahead : Methodological Concerns in Studies of National Crisis Management. Paper presented at the Society of Risk Analysis - Nordic Chapter, Stavanger, 8-9 November, 2018

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (2017). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. Paper presented at the ISSRM

Wallman Lundåsen, S. & Wollebaek, D. (2012). Religion and Social Trust in a Comparative Perspective. Paper presented at the European Values Study Workshop, Lausanne, Schweiz

Lundåsen, S. (2010). Methodological problems with surveying trust. In JSM Proceedings, presented at AAPOR 2010. Alexandria, VA: American Statistical Association.. Alexandria, VA, USA : . pp. 5806--5815.  

Lundåsen, S. (2010). Voluntary Associations and Local Level Politics: Voluntary Associations as Sources of Political Capital?. Paper presented at the APSA Annual meeting 2010

Lundåsen, S. (2001). Can We Trust the Measurement of Trust?. Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association. San Francisco.

Gadd, H. & Lundåsen, S. (2001). Konvergens eller divergens? - En komparativ analys av EU:s inverkan på välfärdssystem.. Paper presented at the Statsvetenskapliga Förbundets Årsmöte i Göteborg 7-9/10 2001.

Doctoral theses, monographs

Lundåsen, S. (2004). En föreningsbaserad demokrati? : Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet. Dis. Åbo : Åbo Akademis förlag, 2004

Licentiate theses, monographs

Lundåsen, S. (2001). Ideella föreningar i Sveriges kommuner. Lic. Åbo : Åbo Akademi, 2001

Other

Wallman Lundåsen, S. (2017). Ideellt arbete, makt och drivkrafter. Stockholm (Kurage).  

Reports

Friberg, K. , Lundstedt, A. , Wallman Lundåsen, S. & Wijkström, F. (2018). En allmänning i det offentligas tjänst? : En resa i Allmänna arvsfondens spår. Stockholm : Allmänna arvsfonden    

Olausson, P. M. , Björkqvist, O. , Danielsson, E. , Große, C. , Larsson, A. , Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna : Energimyndigheten    

Ehrhart, A. , Wallman Lundåsen, S. & von Schoultz, Å. (2017). Mellanvalsdemokrati –ett invånarperspektiv.

Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2016). Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit : Rapport till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Stockholm : Stockholms stad  

von Essen, J. & Wallman Lundåsen, S. (2016). Ideellt arbete inom idrottsrörelsen. Stockholm : Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundets FoU-rapporter 2016:3).    

Wallman Lundåsen, S. & von Essen, J. (2015). Medborgerligt engagemang : Klassresa eller klassklyfta?. Stockholm : Regeringskansliet    

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Wallman-Lundåsen, S. (2012). Engagemang och motivation bland politiker i Västernorrlands landstingsfullmäktige. Sundsvall : Avdelningen för statsvetenskap, Mittuniversitetet  

The page was updated 5/7/2021