Sven Anders Johansson

Professor|Professor

  • Professional title: Professor
  • Academic title: Professor
  • Area of responsibility: Literary Studies
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Telephone: +46 (0)10-1427842
  • Email: svenanders.johansson@miun.se
  • Room number: M432
  • Location: Sundsvall
  • Employee in the subject: Comparative Literature

Background

Johansson obtained his PhD at Gothenburg University in 2003, while he was living in Peru. After moving back to Sweden in 2005 he made a living as a literary critic and a journal editor. In 2010 he got a tenure track position at Umeå University, where he stayed until 2016. In 2017 he started his job as a professor at Mid-Sweden University. Johansson has also been a guest PhD at the University of Copenhagen (1998–99), guest researcher at Amsterdam University (2012) and guest professor at Århus University (2018).

Area of interest

Theories of subjectivity and subjectivation
Critique and Critical theory
Environmental Humanities
Theodor W Adorno
Gilles Deleuze
Love
Cynicism
Autofiction
Notions of evil

Research

Current projects:
"The Apocalypse is Disappointing" (with Markus Öhrn).
"Att säga ja och nej" (essay).
"The Force of Literature".

Finished project:
"Freethinking, Hesitation, Weirdness: Reconsidering the Anthropocene through History, Literature, and Art" (with Carin Franzén & Jesper Olsson, part of The Seed Box).

Teaching and tutoring

Johansson teaches regularly both on undergraduate level and advanced level.

He is currently the supervisor of Osvald Wiklander's PhD-project.

Other information

Member of the advisory board of the journal Glänta.

Member of the editorial board of Riksbankens Jublieumsfond's yearbook.

Member of the think tank Humtank.

Extra contact information

Links

Nordic Poets & Critics-Project

The Seed Box

Geomedia Studies Podcast on Adorno, Nature, Cynicism etc

Symposium, Lincoln UK, on Subjectivity, Cybernetics and Empathy

Glänta, journal and editorial house

 

Research projects

Current

Political Literatures

Publications

Articles in journals

Johansson, S. A. (2023). Ett radikalt skifte i vår förståelse av vad konst är. Vagant, : 1, pp. 47-48.

Johansson, S. A. (2022). Den icke-metodiska uppmärksamheten. : Toril Mois Revolutionary of the Ordinary. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, vol. 109: 1, pp. 43-46.    

Johansson, S. A. (2022). Narrating the End of the World : The Pandemic, the Climate and The Death of Virgil. Humanities, vol. 11: 1    

Johansson, S. A. (2021). Litteratur är samhällets metod att komma till uttryck. Glänta, : 2, pp. 72-79.

Johansson, S. A. (2020). Dialektik. Glänta, : 1-2, pp. 16-18.

Johansson, S. A. (2019). Inledning. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 49: 2-3, pp. 5-7.    

Flodin, C. & Johansson, A. S. (2019). Introduction to Special Issue : Adorno and the Anthropocene. Adorno Studies, vol. 3: 1, pp. i-v.    

Johansson, S. A. (2019). Vad gör en facist? : Individen, mikropolitiken och aktivismens logik. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 49: 2-3, pp. 47-56.    

Johansson, A. S. (2019). Why Art? : The Anthropocene, Ecocriticism, and Adorno’s Concept of Natural Beauty. Adorno Studies, vol. 3: 1, pp. 64-79.    

Johansson, S. A. (2018). Cartesian Subjects Lost in the Alps : Reflections on Ruben Östlund's Force Majeure. Nordic Journal of Aesthetics, vol. 27: 55-56, pp. 134-148.    

Lund, J. & Johansson, A. S. (2018). Introduction. Nordic Journal of Aesthetics, vol. 27: 55-56, pp. 5-7.    

Johansson, A. S. (2017). Diskriminera mera?. Glänta, : 4, pp. 15-20.

Johansson, A. S. (2017). What was Love? : On the Dialectic of Mediation. SIC, vol. 7: 2    

Johansson, A. S. (2016). Litteraturens verklighet : Om fiktionen, jaget och Lars Noréns icke-dikt. Vinduet, : 4, pp. 4-15.

Johansson, A. S. (2016). Vad var kritiken? : Om aktivism, cynism och kritisk teori. K & K, vol. 44: 122, pp. 123-140.    

Johansson, A. S. (2014). Commodification and subjectivization : toward a critique of the authorship discourse. Nordic Journal of Aesthetics, : 47, pp. 125-142.  

Johansson, A. S. (2014). Individen och subjektet : Adorno och kritikens premisser. Kris och kritik, : 2/3, pp. 62-69.

Johansson, A. S. (2014). Projektifieringen : Litteraturvetenskapen som vara. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, pp. 53-61.  

Johansson, A. S. (2013). Dumhetens rum i bildningens mitt. Arbetaren, : 2013-04-25, pp. 10-11.  

Johansson, A. S. (2013). Litteratur ifred. Kritiker, : 27, pp. 10-17.

Johansson, A. S. (2013). Ondskans återkomst, Akademikern i Rwanda, Godhetens tråkighet, Berättande eller machetehugg.... Bøygen , vol. 25: 2, pp. (24)-(144).

Johansson, A. S. (2013). The Necessity of Over-interpretation : Adorno, the Essay and the Gesture of Aesthetic Experience. Estetika, vol. 50: 2, pp. 149-168.    

Johansson, A. S. (2013). Tänkandet och arbetet : utkast till en kritik av akademisk reifiering. Ord och bild, : 4, pp. 35-41.

Johansson, A. S. (2011). 'Det är bara en lek.' : Adorno och sportens lekfullhet. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 20: 2, pp. 43-46.

Johansson, A. S. , Rider, S. & Rönnblom, M. (2011). Kritikens läge : En intervju av Leila Brännström. Fronesis, : 36-37, pp. 20-37.

Johansson, A. S. (2011). Materialism och biografism : utkast till en kritik av två litterära tendenser. Aiolos, vol. 42: 3, pp. 69-74.

Johansson, A. S. (2011). Till tumrullandets försvar. Glänta, : 3-4, pp. 5-12.  

Brännström, L. , Johansson, A. S. , Rider, S. & Rönnblom, M. (2011). What is the state of critique today? : A conversation with Anders Johansson, Sharon Rider and Malin Rönnblom. Eurozine, : 2011-10-12  

Johansson, A. S. & Beddari, C. E. (2010). Ta det gode med det onde. Prosopopeia, vol. 17: 2-3, pp. 26-28.

Articles, book reviews

Johansson, S. A. (2022). Erik van Ooijen. Nattens ekologi. Naturen, kulturen och den mörka vändningen. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 1, pp. 102-105.    

Johansson, S. A. (2021). Matilda Torstensson Wulf, Kärlekens paradis. Kon-flikten mellan kärlek och konst i Henrik och MärtaTikkanens litterära dialog. Linköpings universitet. Ellerströms. Lund 2021.. Samlaren, vol. 142, pp. 347-351.  

Johansson, A. S. (2019). Isak Hyltén-Cavallius, Den ofärdiga vetenskapen: Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 49: 1, pp. 81-84.    

Johansson, A. S. (2018). Stefan Kjerkegaard: Den menneskelige plet. Medialiseringen af litteratursynet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, vol. 105: 2, pp. 167-171.    

Johansson, A. S. (2016). [recension av] Jag är den jag är. Från bekännelser till bloggar, red. Boel Hackman & Maria Wahlström. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, pp. 89-92.  

Johansson, A. S. (2014). Recension av: Ulf Olsson, Silence and Subject in Modern Literature. Spoken Violence. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 44: 1, pp. 86-88.  

Johansson, A. S. (2012). Det konventionella jaget. Arena, : 2, pp. 57-57.

Johansson, A. S. (2011). Monstret och människan. Lychnos, , pp. 288-292.

Books

Johansson, S. A. (2021). Litteraturens slut. Göteborg : Glänta produktion (Glänta Hardcore 10).

Johansson, S. A. (2018). Det cyniska tillståndet. Göteborg : Glänta produktion (Glänta Hardcore ).

Johansson, A. S. (2015). Kärleksförklaring : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Johansson, A. S. (2015). Självskrivna män : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Johansson, A. S. (2012). Critica obscura : litteraturkritiska essäer. Umeå : H:ström Text & Kultur (Serie akademi ).

Johansson, A. S. (2010). Göra ont : litterär metafysik. Göteborg : Glänta Produktion (Glänta Hardcore 04).

Johansson, A. S. (2008). Nonfiction. Göteborg : Glänta Produktion

Chapters in books

Johansson, S. A. (2021). Helga Krooks Minnesrörelser och den kontnärliga forskningens dilemman / Helga Krook's Movement of Memory and the Dilemma of Artsistic Research. In Konstens kunskap / Knowledge of Art. Göteborg : Göteborgs universitet (Art Monitor). pp. 93-111.

Johansson, S. A. (2021). What is a Revolutionary Subject? : Activism, Theory, and Theodor W. Adorno’s Conception of the Subject. In Critical Theory : Past, Present, Future. Huddinge : Södertörns högskola (Södertörn Philosophical Studies). pp. 239-257.  

Johansson, S. A. (2020). Lord Jims väntan. In Kulturell hållbarhet – vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Makadam Förlag. pp. 158-170.

Johansson, A. S. (2018). Vad är djurblivande? : Litteraturen och det inhumana. In Deleuze och litteraturen. Hägersten : Tankekraft förlag. pp. 172-191.

Johansson, A. S. (2017). Att vara ingen : Hotet och befrielsen. In Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). pp. 131-150.

Johansson, A. S. & Jönsson, M. (2017). Inledning. In Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). pp. 7-15.

Johansson, A. S. (2016). Jungfruns åldrande : Det starka diktjagets gåta. In Subjekt Södergran : Om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag. pp. 109-122.

Johansson, A. S. (2015). Förord. In Proust och tecknen. Göteborg : Glänta produktion. pp. 7-15.

Johansson, A. S. (2015). Postengagemanget : om subjektivering och reifiering på sociala medier. In Digital politik : sociala medier, deltagande och engagemang. Göteborg : Daidalos. pp. 19-38.

Johansson, A. S. (2013). Förord / Preface. In Vissa dagar känns det mesta ganska meningslöst. Ibland känns det precis tvärtom. Uppsala : Fistofobia förlag.

Johansson, A. S. (2011). ‘It’s Been Edifying, Don’t You Say?’ : The Dialectic of Evil in Lars von Trier’s Dogville . In Constructing Good and Evil. Oxford : Inter-Disciplinary Press (At the Interface). pp. 127-134.  

Johansson, A. S. (2009). Touched by style. In The hand of the interpreter : Essays on meaning after theory. Bern : Peter Lang (Cultural interactions: Studies in the relationship between the arts). pp. 41-60.

Johansson, A. S. (2008). Aesthetics of evil : Adorno vs. the ethical turn. In Framing evil : portraits of terror and the imagination. Oxford : Inter-Disciplinary Press (Perspectives on Evil and Human Wickedness). pp. 3-12.  

Collections (editor)

Johansson, S. A. (ed.) , Dahlberg, G. (ed.) , Olsson, J. (ed.) , Franzén, C. (ed.) & Berggren, A. (ed.) (2021). Glänta. Glänta produktion

Johansson, A. S. (ed.) & Jönssson, M. (ed.) (2017). Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi ).

Hästbacka, E. (ed.) , Johansson, A. S. (ed.) & Johansson, A. (ed.) (2016). Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

Johansson, A. S. (ed.) & Martinson, M. (ed.) (2003). Efter Adorno. Göteborg : Glänta Produktion

Doctoral theses, monographs

Johansson, A. S. (2003). Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter. Dis. Göteborg : Glänta Produktion, 2003

The page was updated 2/8/2023