Tomas Berglund

Save favourite

Publications

Articles in journals

Berglund, T. (1996). Historia vid Mitthögskolan. Historielärarföreningens årsskrift 1995/96,

Articles, book reviews

Berglund, T. (2001). Recension av ”Paleografi” utg. Riksarkivet. Historielärarnas förenings årsbok, vol. 2000/2001, pp. 124-124.

Berglund, T. (2000). Recension av Carlsson Ingemar ”På lögnens väg”. Historielärarnas förenings årsskrift 1999/2000,

Berglund, T. (2000). Recension av Tänk om, red. Lars  M Andersson, Ulf Zander. Historielärarnas förenings årsbok 1999/2000,

Berglund, T. (1998). Recension av Gurevitj A " Den svårfångade individen. Historielärarnas förenings årsskrift 1997/1998,

Chapters in books

Berglund, T. (2004). "I fäder, reten icke Edra barn till wrede, utan upföder dem i tuckt och Herrans förmaning" : Fadersideal i uppfostranslitteratur 1750-1820. In Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Institutionen för humaniora, Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). pp. 105-128.

Berglund, T. (2003). "Må du tro han är däjelig: troligen blir han lik mig" : Om faderskap som historiskt forskningsprojekt. In Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka. Stockholm : Almqvist & Wiksell. pp. 81-122.

Berglund, T. (2003). Några teoretiska utvecklingslinjer inom historisk mansforskning. In Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka. Stockholm : Almqvist & Wiksell. pp. 7-24.

Berglund, T. (2001). Fakta - narration - fiktion. : Om förhållandet mellan historia och historier. In Tvättbjörnar och länsherrar : Tio artiklar om berättelser, text och föremål. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). pp. 7-25.

Berglund, T. (1996). ”Genomströmning och studieavbrott i Historia. Ett försök till analys”.. In Vad kan inte ske på distans! : 13 lärare redovisar erfarenheter av distansundervisning. Härnösand : Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan (Institutionen för kultur och humanioras rapportserie, Mitthögskolan).

Conference papers

Berglund, T. (2008). Om manlighet, omanlighet och faderskap : Nordiska kvinnohistorikermötet, Island 2008.

Berglund, T. (2004). Om faderskap som historiskt forskningsprojekt.. In Nationellt seminarium om mansforskning 11-12 mars 2003. Göteborg : (Rapport / Nationella sekretariatet för genusforskning)

Berglund, T. (2004). Om faderskap som historiskt forskningsprojekt. In Nationellt seminarium om mansforskning : 11-12 mars 2003. Göteborg : (Rapport / Nationella sekretariatet för genusforskning). pp. 92--111.

Doctoral theses, monographs

Berglund, T. (2007). Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal. Dis. Carlsson, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : )