Ulrika Lif

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Professional title: Universitetsadjunkt
  • Academic title: Doctoral Student
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Telephone: 010-1428166
  • Mobile: 072-5065821
  • Email: ulrika.lif@miun.se
  • Room number: MF407c
  • Location: Sundsvall
  • Employee in the subject: Comparative Literature

Background

Teaching Comparative Literature at Mid Sweden University (2005-)
Doctoral student at Åbog Akademi (ongoing work)

Area of interest

The works of Lars Ahlin
Health Humanities/Fiction and Health

Research

Article-based doctoral dissertation on the composition of shame, religious and non-religious rituals, the concept of Sophia in the Orthodox Christian tradition and animal abuse in several novels of Lars Ahlin. These recurrent thematic strands converges into the characteristic Ahlinian vision of equality. They are studied in relation to, for example, the previous research of the writings of Lars Ahlin and parts of Dostojevsky’s "The Brothers Karamazov".

Teaching and tutoring

Comparative Literature/Creative Writing.

Other information

Mentor Supported Education (2021)

Equal Opportunities Representative (2010-)

Manuscripts for short films: Vacuum, 2005, and Kulörta lyktor, 2008 (co-author).

Publications

Articles in journals

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, pp. 1307-1323.    

Lif, U. (2009). Litterär estetik för skapelsens sprängda pärlor. Provins, : 2, pp. 53-57.

Chapters in books

Lif, U. & Asklund, H. (2020). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde, funktion och komplexitet i vård och socialt arbete. In Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm/Göteborg : Makadam Förlag. pp. 115-135.

Lif, U. (2020). "Väck upp hjärtat från döden" : Britt-Maris ritualer i Lars Ahlins Kanelbiten. In Rituella rum och heliga platser : Historiska, samtida och litterära studier. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag. pp. 217-243.

Lif, U. (2018). Ansikte mot ansikte med visheten : Sofiamystik hos Lars Ahlin. In Kvinnor och andlighet i norr : Historiska och litterära perspektiv. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag. pp. 89-117.

Lif, U. (2018). Dostojevskij, Ahlin, djuren - och jämlikheten. In Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv, Göteborg, 2018. Göteborg : Makadam Förlag. pp. 94-113.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. In Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 32-43.

Conference papers

Lif, U. & Asklund, H. (2019). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde och funktion i vård och socialt arbete. Paper presented at the Existential Medical Humanities, Södertörns högskola, Stockholm, 7-8 november, 2019